3 مرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

طرح حکمرانی روستایی_برنامه (تکام(6))

ماده 11_وظایف دهیاران

1_همکاری با کانون های جهادی و تسهیلگران مربوط در اجرای برنامه تکام در روستا

2_شناسایی ظرفیتهای تولیدی و خدماتی روستا و تلاش در جهت شناساندن آن و کسب مجوزهای لازم و تسهیلات مورد نیاز استفاده از آنها

3_متناسب سازی طرح هادی روستا جهت امکان استفاده ئ دسترسی ظرفیتهای تولیدی و خدماتی با همکاری نهادهای ذیربط

4_کمک به استقرار کامل داوطلبان اشتغال مفید که در شرف انتقال به روستا هستند با مشارکت نهادهای ذیربط بویژه شهرداری ها

5_همکاری جهت برگزاری جلسات آگاه سازی و تغییر نگرش نسبت به پدیده تولید و امنیت غذایی در روستا

6_تسهیل دسترسی داوطلبان اشتغال مفید در روستا به فعالیتهای فرهنگی،هنری،اوقات فراغت،ورزشی و … با استفاده از امکانات در اختیار دهیاریها

7_همکاری در جلب مشارکتهای جامعه ی محلی(منابع انسانی،فرهنگی و مالی) در راستای ارائه خدمات تکام به داوطلبان اشتغال مفید در روستا

8_مشارکت در راه اندازی صندوقهای خرد محلی و نظارت بر کار آنان با همکاری کانون های جهادی

9_مشارکت در برنامه های آموزشی لازم جهت اجرای برنامه تکام در روستا

ماده 12_منابع مالی تکام

به طور کلی هر یک از کانون های جهادی برای امور عمومی خود به عنوان یک نهاد مردمی پیشتیبان مالی غیر دولتی ومطمئن داشته باشند اما از محل اعتبارات دولتی نیز کمک لازم جهت اجرای برنامه تکام (هزینه واگذاری خدمات به مجریان و هزینه های ارائه خدمات به داوطلبان اشتغال مفید در روستا)سالیانه از محل اعتبارات پیش بینی شده در قانون بودجه در زمینه توسعه خدمات توانمندسازی و کارآفرینی،و بر اساس اعتبار تخصیص داده شده،تامین می گردد.

ماده 13_پایش و ارزیابی برنامه

1_پایش و ارزیابی،بخش مهمی از برنامه تکام است که توسط کارشناسان تکام قرارگاه پیشرفت همه جانبه روستا در سطوح ملی،استانی شهرستانی و در سطح محلی انجام می گیرد.

2_معیارهای سنجش نظامات حکمرانی روستایی که در برنامه تکام تبلور یافته است همه ساله متناسب با برنامه های دولت مردمی روز آمد شده و در قالب سند تکام به استانداران محترم ابلاغ می گردد.(معیارهای سنجش نظامات سال 1402 در ادامه دستورالعمل تکام به همراه تعاریف مربوط آمده است).

3_هر سه ماه یک بار سنجش معیارهای پیشرفت نظامات توسط هیات های ارزیابی قرارگاه جهادی وزارت کشور صورت گرفته و گزارشات تحلیلی در سطح استان و شهرستان جهت استحضار وزیر محترم کشور و ریاست محترم جمهور تهیه می گردد.

4_جدول رتبه بندی استانها و شهرستانها که ملاک عمل تشویق برای ده درصد اول و اقدامات لازم برای ده درصد آخر می باشد در هر مرتبه ارزیابی تنظیم و به سلسله مراتب قرارگاه گزارش می گردد.

ماده 14_ این دستورالعمل به همراه اسناد نظامات ذیربط در 17 ماده در خرداد ماه سال 1402 به تصویب وزیر محترم کشور رسیده و برای اجرا به استانداران سراسر کشور ابلاغ می گردد.

ادامه دارد…

طرح حکمرانی روستایی_برنامه (تکام(7))

About Author