18 آذر 1402

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

کسب و کار

✅ تعریف مشاغل خانگی یا کسب‌وکار خانگی چیست؟ ✔️ فعالیت‌هایی که توسط افراد در...

سازمان های مردم نهاد

کلیات طرح هدف: تربیت نیروی توانمند و کنشگر در اجتماع اقتصاد و کارآفرینی آموزش...