3 مرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

پیش بینی برداشت 75 کیلوگرم زعفران از اراضی کشاورزی خوزستان

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت:
🔸برداشت زعفران از سطح ۳۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان از ابتدای آذرماه آغاز شده است. زعفران در شمال شرقی خوزستان و شهرستان‌های دزپارت، ایذه، اندیکا و باغملک کشت شده است.

🔸وی میزان برداشت زعفران در سال گذشته را حدود ۷۰ کیلوگرم اعلام کرد، پیش بینی می شود از این میزان سطح کشت شده ۷۵ کیلوگرم زعفران برداشت شود.

🔸نسب تعداد بهره برداران زعفران در استان را ۷۰ نفر عنوان کرد و گفت: کشت زعفران برای ۲۰۰ نفر اشتغال مستقیم و ۲۰۰ نفر اشتغال غیرمستقیم به همراه داشته است.

About Author