3 مرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

تغذیه گاو شیری (5)

مسایلی که در تغذیه گاو شیرده باید رعایت کنید.

 

الف_همیشه از خوراک پاک و بدون کپک زدگی استفاده کنید.

ب_زمان خوراک دادن به گاو ،هر روزه باید منظم و سر وقت باشد.

ج_خوراک گاو تباید در طی یک روز،یک دفعه و ناگهانی کم یا زیاد شود.بلکه این کار در طی چند روز و بتدریج انجام گیرد.همچنین خوراک گاو نباید بطور ناگهانی عوض شود.

د_گاو شیرده را در فصل بهار،ناگهان در مراتع نچرخانید.بلکه در ابتدا گاو را در طویله غذا بدهید و بتدریج آن را به مراتع عادت دهید.

ه_مواطب باشید که گاو بیش از حد یونجه تر و یا خوراک دانه ای نخورد تا دچار نفخ نشود.البته خوراک دانه ای درمان دارد،اما نفخ یونجه ای خیلی خطرناک است.

و_همیشه آب صاف و گوارا برای مصرف گاو تهیه نمایید و در آخور گاو،سنگ نمک قرار دهید.

ز_سعی کنید محل نگهداری گاو خشک باشد.

About Author