3 مرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

تغذیه گاو شیری (3)

تغذیه گاو آبستن

می دانید که دو ماه بعد از زایمان،گاو را کل می دهند و گاو بعد از آن آبستن می شود.پس از آبستنی گاو،میزان شیردهی حیوان کم کم پایین می آید تا اینکه دو ماه قبل از زایمان ، باید شیر گاو را خشک کنید.

همزمان با کم شدن شیر گاو،جیره غذایی آن نیز باید بتدریج کم شود.جیره غذایی کم شده شامل خوراک دانه ای از قبیل جو یا گاودانه است.زیرا که مصرف خوراک خشک مانند یونجه و ذرت سیلویی ثابت می ماند.مثلا یک گاو 300 کیلوگرمی که 3 الی 4 ماه از آبستنی آن می گذرد و روزانه 8 الی 9 کیلوگرم شیر می دهد روزانه به مقدار 6 کیلوگرم یونجه و 2 الی 3 کیلوگرم خوراک دانه ای نیاز دارد.

همزمان با کاهش شیر گاو آبستن میزان خوراک دانه ای در جیره غذایی را کم کنید.

 

 

 

  • گاوهای پر شیر،باید زودتر از گاوهای کم شیر خشک شوند.

     ادامه دارد…

تغذیه گاو شیری (4)

About Author