3 مرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

شاعر قمی

1 دقیقه زمان مطالعه
شعرخوانی’غرورانگیزوجالب *این شاعرقمی’سیدحمیدرضابرقعی’در* *مدح مولایمان،امیرالمومنین علی(ع)* *نمونه دگرنداشتته است…‌‌…‌‼️‼️* 💐💚 💐💚 💐💚 💐💚* *”میلادباسعادت...