10 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

9 اردیبهشت چه روزی است؟

 

مقام معظم رهبری : این که ما از سطح روستا و شهر تا سطح کشور، کارها را، تصمیمها را، در نهایت به دست مردم می سپاریم، خیلی حادثه‌ی مهمی است. شوراها مظهر یک چنین چیزی است.

۹ اردیبهشت سالروز تاسیس نهاد شورای اسلامی و روز ملی شوراها

About Author