4 اردیبهشت 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

50 کار ساده ای که بچه ها می توانند برای نجات زمین انجام دهند(7)

کمبود آب

از همه مهمتر

هیچکس نمی تواند بدون آب زندگی کند.همه برای آشامیدن،پخت و پز،شست و شو،وغیره به آب احتیاج دارند.

مصرف کم تر

هر روز بر جمعیت انسان های روی زمین افزوده می شود.اما آب که بیشتر نمی شود__امروز ما همان قدر آب داریم که 1000 سال پیش داشتیم!بنابراین،آب کم تری برای مصرف هر نفر در دسترس قرار می گیرد.

ولع آب

به طور میانگین،هر امریکایی روزانه حدود 650 لیتر آب مصرف می کند.در کشورهای دیگر،مردم آب کم تری مصرف می کنند.

این اسراف است

مقدار زیادی از آبی که مصرف می کنیم به راستی مورد احتیاج ما نیست.به طور مثال غالبا بیخودی شیرآب را باز می گذاریم.یا چمن ها را بیش از حد آب می دهیم…یا توالت ها و دوش هایی داریم که مصرف بالایی دارند.

حقایق جان خراش

در بسیاری از نقاط جهان،مردم آب آشامیدنی کافی در اختیار ندارند.متاسفانه،این مشکل رو به وخامت است.با افزایش گرمایش زمین،هر سال آب آشامیدنی کم تری در دسترس قرار می گیرد.

صرفه جویی کنندگان آب 

ما در قبال مردم دیگر دنیا وظیفه داریم که در میزان مصرف آب خود دقت کنیم.هر قدر آب بیشتری ذخیره کنیم،آب بیشتری برای مصرف دیگران در دسترس خواهد بود.

مزایای دیگر 

ذخیره ی آب موجب ذخیره ی انرژی و کاهش آلودگی نیز می شود.برای آشامیدنی کردن آب باید آن را با مواد شیمیایی تصفیه کنیم.و برای رساندن آب به خانه های خود باید از انرژی برای تلمبه کردن آن استفاده کنیم.

صرفه جویی در آب آسان است.قسمت (حفظ اقیانوس ها،رودخانه ها،دریاچه ها و نهرها ) را بخوانید.

ادامه دارد…

50 کار ساده ای که بچه ها می توانند برای نجات زمین انجام دهند(8)

About Author

مطالبی که شاید برای شما جالب باشد