10 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

50 کار ساده ای که بچه ها می توانند برای نجات زمین انجام دهند(5)

نابودی گونه های جانوری

افزایش جمعیت آدم ها

هر روز تعداد آدم های روی زمین بیش تر می شود.همه ی این آدم ها به فضایی برای زندگی احتیاج دارند.به همین دلیل،به نقاطی که در حال حاضر محل زندگی گیاهان و حیوانات است نقل مکان می کنند و به این ترتیب،درختان جنگل قطع و مناطق طبیعی پر از خانه و مغازه می شود.

جریان چیست؟

با اسکان مردم در سرزمین های جدید،حیات گیاهان و جانورانی که در این نقاط زندگی می کنند،به خطر می افتد_ چون دیگر جایی ندارند که در آن زندگی کنند.گیاهان و جانوران کم کم نابود و حتی برخی گونه ها منقرض می شوند.

چه اتفاقی ممکن است بیفتد؟

ما از تصویرها و داستان های مربوط به دایناسورهایی که چندین میلیون سال پیش روی زمین زندگی می کردند،لذت می بریم.اکنون نسل آن ها منقرض شده است.اگر مراقب نباشیم،همین اتفاق در مورد فیل ها،گورخرها،درختان سکویا،قورباغه ها،پروانه ها،سینه سرخ ها،ماهی های طلایی…یا سایر جانوران نیز رخ می دهد.

وظیفه ی ما

بیایید زمین را سبز و سالم و پر از میلیون ها مخلوق شگفت انگیز نگه داریم!

آیا می توان به حیوانات کمک کرد؟البته که می توان!قسمت های (حفظ اقیانوس ها،رودخانه ها،دریاچه ها و نهرها،(حفاظت از حیوانات)و (سبز نگه داشتن زمین)را بخوانید.

ادامه دارد…

50 کار ساده ای که بچه ها می توانند برای نجات زمین انجام دهند(6)

About Author