3 مرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

50 کار ساده ای که بچه ها می توانند برای نجات زمین انجام دهند(4)

آلودگی هوا

ایام قدیم حدود 150 سال پیش،هوا خالص و تمیز بود__هوایی بی عیب و نقص برای تنفس آدم ها و حیوانات روی زمین!

کارخانه ها

بعد مردم کم کم به ساختن کارخانه ها روی آورند.این کارخانه هاو بسیاری از محصولات آن ها__مثل اتومبیل ها__مقدار زیادی از گازهای مضر را وارد هوا کردند.بعد مردم هر روز بیش از پیش سوار اتومبیل ها شدند،که خود بر آلودگی هوا افزود.

امروز

امروزه هوا در برخی از نقاط چنان آلوده است که دیگر نفس کشیدن آنقدرها مثل گذشته کار بی خطری نیست!

مواد قهوه ای

هوای بسیاری از شهرهای جهان هوایی پر از دود است،به قدری پر دود که آسمان در این نقاط به جای آبی زیبا،عملا قهوه ای رنگ است!

مرگ بر آلودگی!

هوای آلوده نه تنها برای آدم ها و حیوانات بد است،بلکه برای درخت ها و سایر گیاهان نیز مضر است و در برخی نقاط به محصولات کشاورزی نیز صدمه می زند__همان غذایی که من و شما می خوریم!بنابراین،مهم است که رفتارمان را پاکسازی کنیم و هوایی را که تنفس می کنیم پاک نگه داریم.

همه می توانند به حفظ پاکیزگی و سلامت هوا کمک می کنند.این کار می تواند سرگرم کننده نیز باشد!شما می توانید درخت بکارید،به جای استفاده از اتومبیل سوار دوچرخه شوید و حتی درباره ی هوای پاکیزه به روزنامه ها رایانامه بفرستید.برای به دست آوردن ایده های بیش تر درباره ی نحوه ی پاکسازی هوا به مطالعه ی این کتاب ادامه دهید.

ادامه دارد…

50 کار ساده ای که بچه ها می توانند برای نجات زمین انجام دهند(5)

About Author