10 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

50 کار ساده ای که بچه ها می توانند برای نجات زمین انجام دهند(3)

اتلاف انرژی

مطالب مهم !

ما برای هر کاری به انرژی نیاز داریم.ما برای روشن کردن لامپ های روشنایی،اجاق ها،یخچال ها،تهیه آب جوش،گرم کردن هوا،تهویه هوا،به حرکت در آوردن سواری ها،کامیون ها،هواپیماها و خیلی چیزهای دیگر به انرژی احتیاج داریم.

منابع انرژی ما ابدی نیست

ما انرژی مورد نیازمان را از کجا به دست می آوریم؟غالبا از نفت،گاز طبیعی و زغال سنگ.این مواد از درون زمین استخراج می شوند و مقدار محدودی از هر کدام وجود دارد… بنابراین،در آینده،ذخیره ی این مواد به پایان می رسد،پس باید مراقب باشیم چطور انرژی را مصرف می کنیم.

آلودگی اتفاق می افتد

دلیل دیگری که باید مراقب اتلاف انرژی باشیم این است که وقتی بنزین،نفت یا زغال سنگ(یا سایر منابع انرژی)را می سوزانیم،آلودگی ایجاد می کنیم و این آلودگی باعث گرم شدن زمین و تولید دود می شود.پس مصرف انرژی کم تر به معنای داشتن محیط زیست پاکیزه تر است.

حفظ انرژی

آسان ترین راه مصرف کم تر انرژی حفظ آن است__یعنی از مصرف انرژی غیر ضروری خودداری کنیم.راه خوب دیگر این است که از دستگاههای کارآمدی استفاده کنیم که به ویژه طوری طراحی شده اند که انرژی کم تری مصرف می کنند.

انرزی اضافی

راه های متعددی برای حفظ انرژی وجود دارد.هر بار که چراغی را خاموش می کنید یا به جای رانندگی پیاده می روید،یا درجه ی بخاری را روی کم می گذارید،دارید در مصرف انرژی صرفه جویی می کنید و از آلودگیمی کاهید.

گزینه های دیگر

راه دیگر استفاده ی هوشمندانه از انرژی،حمایت از کسانی که انرژی پاکیزه را از خورشید،باد و آب تامین می کنند.این انرژی ها آلوده کننده نیستند یا مثل نفت،زغال سنگ و گاز ذخایرشان تمام نمی شوند.

آیا می توان انرژی را پس انداز کرد؟بله!برای شروع،قسمت(مصرف عاقلانه ی انرژی و محافظت از گنجینه های مدفون را بخوانید.

ادامه دارد…

50 کار ساده ای که بچه ها می توانند برای نجات زمین انجام دهند(4)

About Author