10 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

50 کار ساده ای که بچه ها می توانند برای نجات زمین انجام دهند(2)

آلودگی آب

قسمت اعظم سیاره ی زمین را آب فرا گرفته است.اقیانوس ها بزرگ ترین بخش زمین را پوشش می دهند__زمین پر از دریاچه ها،رودخانه ها،نهرها و حتی آب های زیرزمینی است.کل حیات روی زمین__از کوچک ترین حشرات تا بزرگ ترین وال ها__به آب بستگی دارد.آب نعمت گران بهایی است.

ولی ما در پاک نگه داشتن آن خوب تلاش نمی کنیم.آب در بسیاری از نقاط جهان آلوده شده است.

رودخانه ها و دریاچه ها

رودخانه ها و دریاچه ها بر اثر تخلیه ی زباله و مواد شیمیایی سمی در آن ها آلوده می شوند.

زیرزمین

بنزین و سایر سیالات زیان بخش که در زمین فرو می روند،ممکن است آب های زیر زمینی را آلوده کنند.برخی کودها و آفت کش های به کار رفته در مزارع و چمن ها نیز به درون زمین نشست پیدا می کنند.

دریاها

اقیانوس ها که موجودات زنده ی بسیاری را در آغوش خود جای داده اند،مدت هاست به مکانی برای دفن زباله و مواد شیمیایی سمی تبدیل شده اند.اقیانوس ها نیز دارند آلوده می شوند.

وظیفه ما

ما باید در مصرف آب صرفه جویی کنیم،آن را پاکیزه و سالم  نگه داریم تا آدم ها،گیاهان و حیوانات همواره آب برای نوشیدن،و ماهی ها و سایر موجودات دریایی همواره مکانی برای زندگی کردن در اختیار داشته باشند.

برای اطلاعات بیشتر درباره ی پاکیزه و سالم نگه داشتن آب،قسمت حفظ اقیانوس ها،رودخانه ها،دریاچه ها و نهرها را بخوانید.

ادامه دارد…

50 کار ساده ای که بچه ها می توانند برای نجات زمین انجام دهند(3)

About Author