6 اردیبهشت 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

آیا مردان توانمند ویژگی های خاصی دارند؟

مهم نیست چه اسم و رسمی دارد!؟

و اصلا اهمیت ندارد چه شغل و مدرک و پست و مقامی دارد..!

و قطعا اهمیتی ندارد که هیچگاه گروه و کانالی داشت و نداشت،

تا هر از گاه گرد و خاکی راه بیندازد و فریادی بزند و زمین و آسمان را زیر شلاق نقد و اعتراض خویش تنبیه کند!! که چرا بفکر فلان بهمان نیستند!

می توان با صبر و سکوت و تامل، و پشتکاری تلاش و برنامه، بخشی از میهن خویش را سرسبز و آباد کرد..

درود بر ایشان و همه مردان و زنان گمنامی که با معرفت و آگاهی، کارهایی بزرگ را انجام می دهند و به سامان می رسانند..

About Author