27 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

بلوغ

آنهایی به بلوغ می‌رسند که
مسئولیت کامل کردار و گفتار خویش را بر عهده می‌گیرند!
بی‌شک!
چنین افرادی پس از بلوغ و تولد دوباره و بعثت خویش، بار رسالتی را در جهت تحقق برنامه خدا بر روی زمین بر عهده می‌گیرند («فَکَّ رَقَبَه» [سوره بلد]):
🔸آزادسازی گردن‌ها از رهن فقر و مسکنت و بی‌پناهی؛
🔸بخشیدن زندگی و حیات طیبه و نشاط و امیدواری به جامعه، ولو جامعه‌ای یک‌نفره!
🌾
می‌دانی هر يك بارى كه به كسى كمك می‌كنى روى پايش بايستد، در واقع كمك می‌‌كنى‌ تا انسانيت در دنيا پا بگیـــــرد؟
🌾
من ایمان پیدا کرده‌ام آدم‌هایی که این‌چنین به بلوغ رسیده‌اند، همواره:
🔸نور را با خود حمل می‌کنند،
🔸در حقیقت، در نور و روشنایی زندگی می‌کنند.
پس: تاریکی سرنوشت کسانی است که به بلوغ نرسیده‌اند.

از جنس نور باش تا همواره در بیکران هستی بدرخشی!

About Author