3 مرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

دانشجوی امروز،مغز متفکر فردا

رئیس جمهور محترم در دانشگاه شهید بهشتی سخنان جالبی در رابطه با افراد نخبه داشت. وی گفت از نظر من نخبه کسی است که وطنش برای او اهمیت نخست را داشته باشد، نه آنکه بخاطر امتیاز مادی خارجیها را ترجیح دهد.
یک پیشنهاد این است که مدارس استعدادهای درخشان و دانشگاه های مورد علاقه ی افراد به اصطلاح نخبه مثل شریف و علوم پزشکی و … همه از حالت مجانی بودن فعلی دربیایند و مثل دانشگاه های غربی مانند انگلیس شهریه ی واقعی را از دانشجو بگیرند. ولی بودجه ای که فعلا صرف این مدارس و دانشگاه ها میشود و تنها برای کشور و انقلاب طلبکار ایجاد میکند، به مراکزی داده شود که آنها را می توانند جذب کنند.
به این ترتیب هر کس میخواهد ناز کند و خارج برود مشکلی نیست و آزاد است. اما مخارجی که برایش شده است را باید از جیب خودش بپردازد.
به این افراد نخبه باید حقوق مناسب و وام مسکن کافی پرداخت کرد. ولی همه اش به صورت وام باشد که مثلا در طول بیست یا سی سال بازپرداخت نمایند.
معنا ندارد که افراد نخبه با خرج و امکانات کشور ما به همه جا برسند و بعد فقط ناز و منتش را بر سر ملت و دولت ما بگذارند.

1402/09/15

About Author