27 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

نمایشگاه محصولات روستایی خورشید باران

کانون بانوان کارآفرین و اشتغال خانوار “خورشیدباران” با همکاری اداره کل جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی برگزار می کند  

 

زمان:شنبه 11 آذر لغایت 16 آذر ماه 1402

ساعت بازدید: 8 صبح الی 15:30

مکان: مشهد،تقاطع بلوار خیام و فردوسی فاداره کل جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی

 

About Author