27 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

زمان تعویض گلدان

🌷نشانه های ظاهری برای تعویض گلدان چیست؟

🍀ساقه و برگ خیلی کند رشد می‌کند حتی اگر در بهار و تابستان به خوبی تغذیه شود.
🍀خاک زود به زود خشک می شود بنابراین نیاز به آبیاری زیادتر است.
🍀نوک ریشه از ته گلدان بیرون بزند.
🍀بهترین زمان برای تعویض گلدون فصل بهاره و ابتدای پاییز است.

About Author