3 مرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

جوانان متعهد

انگیزه

انگیزه امید ایمان

📌 هر کار بزرگی که توانسته‌ایم انجام بدهیم، به برکت اعتماد به نفس و بلندپروازی و کار جهادی بوده است.

💠 جوانانِ جهاد ‌سازندگی آن روزی کارهای بزرگ را در این کشور شروع کردند که حتی آن کسانی که جلوی چشم‌شان این کارهای بزرگ انجام ‌میگرفت، باور نمیکردند که #جوان_ایرانی قادر به انجام دادن این کارهاست. در دوران رژیم طاغوت، گندم را از امریکا میخریدند و سیلو را روس‌ها ‌برایشان می‌ساختند؛

این ‌جوانان جهاد دانشگاهی آمدند و گفتند امام دستور داده‌اند مردم گندم بکارند؛ خوب، گندم سیلو لازم دارد؛ درِ خانه‌ی چه کسی برویم، ‌جز درِ خانه‌ی همت و ابتکار خودمان؛ شروع کردند. افرادی میدیدند اما باور ‌نمیکردند!

و امروز کشور ما یکی از کشورهای مطرح از لحاظ سیلوسازی در دنیاست؛ به برکت همین جوان‌ها.

⚜کار جهادی، این است. در ‌هر بخشی اعم از صنعتی و فنی و علمی و تحقیقاتی که ما با روحیه‌ی جهادی وارد شدیم، پیش رفته‌ایم. روحیه‌ی ‌جهادی یعنی چه؟ یعنی اعتقاد به این که « #ما_میتوانیم»؛ و کارِ بی‌وقفه و خستگی ناپذیر و استفاده از همه‌ی ظرفیت وجودی و ذهنی و ‌اعتماد به جوان‌ها‌.

🏭 منبع: نصیران تولید
t.me/nasiran_tolid

About Author