3 اردیبهشت 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

50 کار ساده ای که بچه ها می توانند برای نجات زمین انجام دهند(8)

ما خرت و پرت زیاد داریم

نگاهی به گوشه و کنار خانه تان بیندازید.می بینید افراد خانواده تان چقدر خرت و پرت دارند؟شما جزو یکی از پر مصرف ترین جوامع جهان هستید.امریکایی ها بیش تر از سایر مردم جهان خرت و پرت دارند.

چیزهای دورریختنی

امریکایی بیش تر از مردم دیگر جهان چیزها را دور می اندازند.مردم سایر نقاط جهان،که توان مالی کم تری دارند،اشیای خود را نگه می دارند و دوباره از آن ها استفاده می کنند.اما در امریکا فقط یکبار استفاده از برخی چیزها و سپس دور انداختن فوری آن ها کاری عادی به حساب می آید.ما به این چیزها می گوییم:یکبار مصرف.استفاده از وسایل و مواد یکبار مصرف باعث تولید زباله ی اضافی و ته کشیدن گنجینه های ارزشمند کره ی زمین می شود.

کمبود مواد اولیه

اگر همه همین طور زندگی می کردند چه؟ هم اکنون حدود 6 میلیارد نفر آدم روی کره زمین زندگی می کنند.اما اگر قرار بود همه مثل امریکایی ها زندگی کنند،منابع زمین فقط برای دو میلیارد نفر کفاف می داد.این بدان معناست که حدود دو سوم جمعیت جهان از هر امکاناتی محروم می ماند.

خوشبختانه!

ما می توانیم این سه (ب)را سرلوحه ی کار خود قرار دهیم:بازکاهی کاهش،بازمصرف (مصرف دوباره)و بازیافت.یعنی می توانیم مقدار موادی را که مصرف می کنیم یا می خریم کاهش دهیم…به جای دور انداختن چیزهایی که داریم، دوباره از آن ها استفاده کنیم… و با بازیافت مواد ارزشمند زباله ها مطمئن شویم که دوباره استفاده می شوند.

نجات دهندگان زمین

شما با مصرف کم تر،از راههای متعددی زمین را نجات می دهید__کم تر مصرف کردن انرژی،کم تر هدر دادن منابع زمین،کم تر تولید کردن آلودگی،ذخیره کردن آب،و غیره!

شما و همه کسانی که می شناسید،می توانید بیاموزید که کم تر مصرف کنید.برای اطلاعات بیش تر قسمت های محافظت از گنجینه های مدفون و در مصرف کاغذ صرفه جویی کنید را بخوانید.

About Author

مطالبی که شاید برای شما جالب باشد