6 اردیبهشت 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

12 فروردین روز جمهوری اسلامی ایران

حضرت امام خمینی (ره) :

صبحگاه ۱۲ فروردین که روز نخستین حکومت اللّه‌ است از بزرگترین اعیاد مذهبی و ملی ماست.

ملت ما باید این روز را عید بگیرند و زنده نگه دارند.

روزی که کنگره‌ های قصر ۲۵۰۰ سال حکومت طاغوتی فرو ریخت،

و سلطۀ شیطانی برای همیشه رخت بربست و حکومت مستضعفین که حکومت خداست به جای آن نشست.

یوم الله ۱۲ فروردین ،روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد

About Author