27 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

️زنان روستایی خانه‌دار بیمه می‌شوند

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان :

در همۀ دولت‌ها شعار داده شد که زنان خانه‌دار بیمه می‌شوند اما در دولت سیزدهم اجرایی شد و امسال نیز بودجۀ آن دیده شده و طرح از روستاها آغاز می‌شود تا زنان روستایی دارای ۴ فرزند به بالا بیمه شوند.

About Author