27 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

۷۵۰۰ نوع سیب در جهان

این مهندس ۷۹ ساله بازنشسته “تام براون” پس از یک سفر طولانی تحقیق و کار، طی ۲۵ سال تقریباً ۱۰۰۰ گونه سیب را از انقراض نجات داده است

و اکنون باغی دارد که شامل ۷۰۰ نوع از نادرترین گونه‌ها است #سیب مهندس پاشا زانوسی☘️ 🌍🎬📽️ واقعا یک نفر چقدر می تواند عاشق کار خودش باشد!

چه انگیزه یا انگیزه هایی باعث می شود برخی آدم ها، متفاوت از دیگران زندگی کنند!؟ 25 سال زندگی اش را صرف شناخت گونه های مختلف 🍎🍏 کند

و بعد تصمیم بگیرد ماحصل یک عمر تلاش خود را به نمایش بگذارد!؟

در روستا و دهستان شما چند نوع سیب وجود دارد؟ 🍏

About Author