10 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

گلخانه هوشمند

مجهز کردن گلخانه به تجهیزات IOT برای رصد برخط و بهینه کردن تولید

در گلخانه هوشمند و مدرن تمامی مراحل آبیاری،کنترل دما و رطوبت محیط گلخانه و … می تواند تحت کنترل سیستم هوشمند قرار گیرد و به صورت اتوماتیک انجام شود.پنل کنترلر مرکزی مهمترین بخش سیستم هوشمند گلخانه است،مغزی که گلخانه را به طور کامل تحت قرار می دهد و به عملگرها فرمان می دهد.همچنین پنل مرکزی به شما این اجازه را می دهد که تمام تنظیمات گلخانه را انجام دهید و از وضعیت گلخانه باخبر شوید. از همه مهمتر آنکه می توانید تمامی سنسورها و تجهیزات گلخانه را در یک پنل کاربری مدیریت کنید.همچنین دارای اپلیکیشن تلفن همراه می باشد و به کمک شبکه اینترنت از هر نقطه ای قابل کنترل است.تمامی عملگرها و یا به عبارت دیگر تجهیزات برقی و مکانیکی گلخانه به این سیستم متصل می گردد و از طریق نرم افزار تنظیمات مربوطه انجام می شود و پس از آن تمامی موارد از پیش تنظیم شده به صورت خودکار انجام خواهد شد و جهت کنترل و نظارت بر عملکرد سیستم امکان کنترل از طریق اینترنت و موبایل نیز فراهم است.

هواشناسی و آبیاری هوشمند_سطح بندی هوشمند آب در آب بندها در روستاها برای تقسیم آب

کنترل میزان رطوبت خاک و آبیاری هوشمند

در تحقیقی که برای حل مسئله خشک سالی به وسیله راهکارهای اینترنت اشیاءانجام شد،محققا تصمیم گرفتند آبیاری را بر اساس نظارت بر میزان رطوبت خاک انجام دهند.به این معنا که تلاش کردند آبیاری به صورت هوشمند انجام شود.برای همین 900 درخت آواکادو کشته شد که به 22 بلوک تقسیم شدند.و در هر 2 بلوک یک سنسور اندازه گیری رطوبت خاک تعبیه شده بود.تمام داده هایی که از این سنسورها جمع آوری می شوند در فضای ابری ذخیره می شوند که آنالیز روی آن ها انجام شود.بنابراین با استفاده از این سنسورهای آبیاری هوشمند از راه دور تا زمانی که سطح رطوبت خاک به میزان مناسب برسد،انجام می شود.براساس نتایج به دست آمده میزان مصرف آب کاهش یافته بود،چرا که تنها با استفاده از اندازه گیری میزان رطوبت خاک می توان میزان آبیاری را کنترل کرد.شاید تعجب کنید اما با استفاده از این رویکرد،میزان مصرف آب به اندازه 75 درصد کاهش یافت.البته نمی توان این مسئله را نادیده گرفت که با افزایش اندازه درختان ،میزان مصرف آب آن ها نیز افزایش می یابد اما این میزان افزایش با استفاده از این متدهای کنترلی باز هم از حد معمول بسیار کمتر است.

آبیاری هوشمند نیز یکی دیگر از مزایای استفاده از حسگرها است.در حال حاضر،عمل آبیاری با روش های مختلف نظیر قطره ای،بارانی و… و بر اساس برنامه ی زمان بندی مشخص انجام می شود.اما با کمک حسگرها،می توان برنامه ریزی آبیاری را به  صورت هوشمند درآورد.شرکت Cropx با استفاده از حسگرهای خاک،میزان دما و رطوبت خاک را مورد سنجش قرار می دهد تا مشخص کند که چه بخش هایی از خاک به آبیاری بیشتری نیاز دارند و کدام بخش به آبیاری کمتری نیاز دارند.همچنین،با کنترل مداوم داده های دریافنی از حسگرها،تنها در زمان نیاز و به میزان لازم عمل آبیاری انجام می شود.


 

About Author