3 مرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

گفتگوی ۱۴ نماینده استانی باشگاه کشاورزان جوان با معاون وزیر

جلیلی: نقطه قوت باشگاه کشاورزان جوان، تفکر، گفتمان و سازوکاری است که توسط این افراد به کار گرفته می‌شود.

وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند از تجربیات این گروه مردمی برای تکثیر مدل‌های موفق در عرصه کشاورزی استفاده کند.

گفتنی است در این نشست 14 تن از نمایندگان شعبات سمن باشگاه کشاورزان جوان از استان‌های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، خوزستان، کرمانشاه، همدان، اردبیل، قزوین، تهران، اصفهان، سمنان، کرمان به ارائه پیشنهادها و گزارشی از تجارب موفق خود پرداختند که در ادامه بخشی از آن را خواهید خواند.

حیات طیبه : جمعی از نمایندگان استانی باشگاه کشاورزان جوان از 14 استان در دیداری با مسئولان وزارت جهاد کشاورزی که در دفتر دکتر جلیلی برگزار شد، به ارائه نمونه‌هایی از الگوهای رشد و موفقیت در این حوزه پرداختند.

نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه پیشرفت و جهش کشور بدون پیشرفت روستاها شکل نخواهد گرفت، گفت: نقطه قوت باشگاه کشاورزان جوان، تفکر، گفتمان و سازوکاری است که توسط این افراد به کار گرفته می‌شود و با ابتکاراتی که به خرج می‌دهند، توانسته‌اند الگوهای مناسبی برای پیشرفت روستایی پدید بیاورند.

وی با اشاره به سخنان حاضران در این نشست و ارائه گزارش کار از موفقیت‌های صورت گرفته توسط این سمن، افزود: وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند با پشتیبانی از الگوها و تقویت جنبه‌های علمی و ابتکارات به کار گرفته شده،  از تجربه سالهای اخیر این گروه مردمی – باشگاه کشاورزان جوان- برای تکثیر مدل‌های موفق در عرصه کشاورزی استفاده کند.

جلیلی تاکید کرد: وجه تمایز و ویژگی اقدامات باشگاه کشاورزان جوان آنست که آنها با اقتضائات بومی، اقلیمی، فرهنگی و .. کارهای جدی شکل دادند و با کمک مردم روستا، به مدل‌های رسیدند که با الگوهای دستوری و سازمانی متفاوت است؛ این یک فرصت برای دستگاه‌هاست که با اعتماد به موفقیت‌های گروه‌های مردمی و تکثیر الگوی آنها، زمینه مشارکت مردم در عرصه حکمرانی را فراهم کنند.

 وی تصریح کرد: همانند ابتدای انقلاب که شبکه‌ی بهداشت با اتکای به استفاده از ظرفیت مردم برای ارتقاء سطح بهداشت در کشور بسیار موفق عمل کرد، من معتقدم اگر از ظرفیت مردم در عرصه‌های کشاورزی، صنعت، هنری و ..  به ویژه در روستاها استفاده کنیم، تجارب بسیار ارزشمندی شکل می گیرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه با بیان اینکه اتکاء به تولیدات روستایی می‌تواند موجب رشد ارزآوری در کشور شود، خاطرنشان کرد: روستا می تواند منابع ارزی کشور را با تولید بیشتر و صادرات تامین، افزایش و ارتقاء دهد. همچنین اگر می خواهیم حاشیه نشینی و آسیب های اجتماعی ناشی از آن را کاهش بدهیم، توجه لازم و درخور به روستاها می‌تواند بسیاری از هزینه‌ها در این زمینه را تبدیل به سرمایه کند.

وی تصریح کرد: ترویج نگاه به روستا، بیشتر از اینکه محتاج سازمان، ساختار یا بودجه باشد محتاج فهم صحیح از این گفتمان و سازوکارهایی است که دولت و مردم در همکاری با هم قرار بگیرند.

جلیلی همچنین با تاکید بر اینکه یکی از مهمترین پشتیبان‌های ترویج نگاه به روستا، صداوسیماست، گفت: وقتی یک چهارم جمعیت کشور در روستاها ساکن‌اند، حداقل باید یک شبکه مخصوص روستا که مسائل آن را به صورت محور مطرح می‌کند، پدید بیاید.

وی در این راستا افزود: آموزش کشاورزی و دامپروری، ترویج فرهنگ‌های بومی، نمایش ابتکارات و فرصت های اقتصادی و … در این شبکه، می تواند بستر مناسبی باشد جهت تحقق پیشرفت روستایی و پیوند بین مردم و دستگاه های دولتی بشود.

About Author