3 مرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

گردشگری روستایی(5)

گردشگری کشاورزی

توریسم کشاورزی می تواند به عنوان هر گونه کار و جذابیت گردشگری که بر اساس کار کشاورزی است،تعریف شود.این بخش به واسطه ی کاهش درآمد از فعالیت کشاورزی رشد کرده است.کشاورزی هنوز وسیله ابتدایی اداره نواحی حومه ای است و به عنوان یک صنعت مهم باقی خواهند ماند.(England Reasearch) عمدتا موقعیت کشاورزان وابسته به توانائیشان در تنوع بخشی به گردشگری،احیا،حفظ محیط زیست،تولید انرژی سبز یا بخش های دیگر می باشد.تنوع ایجاد کار جدید در کشاورزی می باشد و همچنین اصطلاحی است که زمانی که کار غیر کشاورزی یا نوظهور مورد توجه واقع شده،استفاده می شود.

آن یک شغل مکمل جذاب یا جایگزین در نتیجه ی درآمد کم کشاورزی،قطع سوبسیدها و قیمت های پایین محصولات کشاورزی ایجاد می کند.

معمولا جاذبه های کشاورزی بستگی به ظرفیت،آموزش و یا امکانات تفریحی در یک کار کشاورزی دارد.جاذبه ها بیش از حد متنوع هستند و می توانند شامل جاذبه های جانوری و باغ وحش های حیوانات،مزارع برنج،تاکستان ها،امکانات تهیه قهوه و چای،مراکز فعالیت و بازی،انجام کشاورزی،موزه،هنر و صنایع دستی،فروشگاهها و رستوران ها ، ماهیگیری،مسبقه اتومبیل رانی،اسب سواری،پارک های تاریخی یا موضوعی باشند.

عموما بازار جاذبه های کشاورزی کمی با گردشگری کشاورزی متفاوت هستند و همانند جذب گردشگران که معمولا یا به صورت مسافرت های روزانه است یا به صورت ماندن در منازلی که در مزارع است.اندازه ی متوسط ماندن در هر بازدید،2/5 ساعت می باشد.

تقریبا نیمی از گردشگران جاذبه  کشاورزی بچه ها هستند و بسیاری از آن ها بخشی از گروه های مدرسه ای هستند.تعدادی از گردشگران خارجی نیز کوچک هستند.

طبق نظر land توریسم روستایی را می توان از دیگر بخش های توریسمی و به کارگیری آن در عملکرد بر پایه سنن و ریشه های محلی متمایز کرد.(Oppermann خاطر نشان می کند که توریسم روستایی در چشم انداز های بهسازی جای مخصوصی دارد که شامل فعالیت های توریسمی در خارج از شهر می باشد Nilsson تاکید می کند که توریسم روستایی بایستی به صورت یک شیوه زندگی که بیشتر بر پایه عقاید مربوط به جوامع روستایی و نحوه مجزا شدن آن از هر چیزی که بنام شهر است درک می شود.

وی مدعی است که بیشتر جاذبه های روستایی منشعب شده از بعد فرهنگی از سوی مردم ساکن در آن منطقه می باشد اکو توریسم را می توان به صورت زیرمجموعه ای از توریسم روستایی که معطوف به امنیت اجتماع و صحت اکولوژیکی مناطق کشاورزی جمعیت دار دید.

امروزه توریسم روستایی در مقایسه با توسعه کشاورزی سنتی بر پایه تجارت روستایی که معطوف به کارگر می باشد می تواند منبع با ثبات تراز درآمد را توسعه کند و تاثیرات غیر مستقیم محکم تری برروی دیگر فعالیت های روستایی دارد.همچنین صنایع در حال رشد را سبب می شود آن هم در حالی که کشاورزی در بسیاری از کشورها را می توان به عنوان یک صنعت در حال نزول طبقه بندی کرد.

این جواب این سوال است که چرا توریسم روستایی امروزه به طور گسترده ای در کل جهان غرب به عنوان یک تعیین کننده بالقوه شهرهای اقماری دیده می شود.قبلا توریسم کشاورزی به صورت طبقه ای از تنوعسازی توسعه کشاورزی دیده می شد و در حال حاضر توریسم کشاورزی را می توان به عنوان محصولی در جای خود شناخت.توریسم کشاورزی و توریسم روستایی وابسته به جوامع و اجتماعی زنده و پویا از نشانه های آن می باشد و تلویحا شامل ابعاد کشاورزی قوی می باشد.عملا توریسم کشاورزی شامل فعالیت های مرتبط با مکان ها و حوادث یا محصولات با سابقه و تاریخچه خاص و یا ارزش های هنری می باشد.

ادامه دارد…

گردشگری روستایی (6)

About Author