4 اردیبهشت 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

گردشگری روستایی(2)

گردشگری روستایی در برگیرنده دامنه ای از فعالیت ها،خدمات مربوط به تفریح و آرامش گردشگران است که به وسیله ی کشاورزان و مردم روستایی برای جذب گردشگران به مناطق خود به منظور کسب درآمد صورت می گیرد.

در اروپا گردشگری روستایی معمولا برای توصیف کشاورزان (گردشگری مبتنی بر مزرعه)به کار برده می شود؛اما در صورت لزوم همه فعالیت های گردشگری در نواحی روستایی صورت می گیرد.

گردشگری فرهنگی و اجتماعی

گردشگری فرهنگی بخش مهمی از تقاضای جهانی گردشگری را تشکیل می دهد.

گردشگری فرهنگی عبارت است از مسافرت افراد از محل سکونت خود به مکان هایی که جاذبه های فرهنگی دارند،بر اساس این تعریف گردشگری فرهنگی شامل دیدارها از جاذبه های فرهنگی از جمله موزه ها،مقبره های تاریخی،کارکردهای فرهنگی،و سایر جلوه های فرهنگی می شود.

این نوع گردشگری در سال های اخیر از منابع فرهنگی مانند ابنیه تاریخی به منابع فرهنگی نرم مانند کارکردهای فرهنگی تغییر جهت داده است.

گردشگری فرهنگی،در بعد مفهومی،حرکت انسان و جدا شدن او از مکان معمولی سکونت با هدف دیدار از جاذبه های فرهنگی،به دست آوردن اطلاعات و تجربه جدید برای ارضای نیازهای فرهنگی تعریف شده است.

از نظر فنی گردشگری فرهنگی شامل حرکت انسان برای دیدن جاذبه های فرهنگی خاص همچون مکان های میراث فرهنگی،نشانه های زیباشناختی و فرهنگی هنرها و نمایش ها که در خارج از مکان معمولی سکونت قرار دارد می شود.

برای آشنایی با فرهنگ،هنر و آداب و رسوم ملل،آثار تاریخی و مطالعه علمی و نظایر آن صورت می گیرد.

این نوع توریسم نیز از دیگر انواع گردشگری است که به وضوح از جاذبه های اجتماعی جدا نشده و در کشورهای در حال توسعه هنوز جایگاه اصلی خود را نیافته است.

توریسم فرهنگی آن نوع از گردشگری را شامل می شود که افراد صرفا جهت بازدید از صنایع دستی،موسیقی محلی و آشنایی با لباس های سنتی و محلی هر یک از جوامع به سفر می پردازند.

کشور بزرگ،با فرهنگ و متمدن ایران،علاوه بر همه ی جاذبه های خود،از جاذبه های بی شمار فرهنگی نیز برخوردار است.صنایع هنرمندانه و زیبای دستی ایران،تبلور فرهنگ و روحیه هنر شناسی و هنر دوستی ایرانی است،لباسهای رنگارنگ محلی که هر یک دنیایی حرف و سخن دارند و نشان دهنده ی هویت و تعلقات قومی هر شخص است،موسیقی و نمایش های ملی و محلی و زبان،خط و ادبیات حاکم بر مناطق مختلف،در مجموع دیدنی های کم نظیری را فراهم نموده و از این لحاظ نیز ایران را به یکی از متنوع ترین و دیدنی ترین کشورهای فرهنگی جهان تبدیل کرده است.

ادامه دارد…

گردشگری روستایی(3)

About Author

مطالبی که شاید برای شما جالب باشد