6 اردیبهشت 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

گردشگری روستایی(13)

نمونه ای بسیار موفق از برنامه ریزی گردشگری روستایی

طرح توسعه گردشگری روستایی در (سنگال) یک نمونه موفقیت آمیز از سیاست گردشگری ملی است که در جهت توسعه گردشگری محلی به کار می رود.این طرح موفق،یک مطالعه موردی سودمند است که منافع چشم_گیری برای مردم محلی ایجاد کرده است.

طرح توسعه گردشگری روستایی در منطقه سنگال در اوایل دهه 1970 میلادی طرح ریزی شد.در آن زمان فعالیت های گردشگری سنگال وابسته به تفریحگاه ساحلی و هتل های شهری بود که گاهی اوقات سفرهای رفت و برگشت به خارج از شهر انجام می گرفت.این نوع گردشگری،نیازهای گردشگران برای بازدید از فرهنگ های سنتی آفریقایی و تجربه زندگی آفریقایی را ارضاءنمی کرد.علاوه بر آن،به دلیل عدم وجود فرصت های شغلی برای جوانان و جمعیت بیکار و برای بهبود وضع معیشتی،اقشار مختلف به ویژه جوانان به شهرها مهاجرت می کردند و مشکلات اجتماعی را به وجود می آوردند؛بنابراین،برنامه گردشگری روستایی به عنوان تنها راه حل نجات این اقشار از مشکلات مالی بود و تصمیم گرفته شد که نوعی گردشگری جدید با توجه به آداب و رسوم و فرهنگ محلی و با مشارکت مردم روستاها گسترش داده شود.

در مرحله ی اول،مطالعات امکان سنجی انجام شد.فرصت ها،تهدیدها،نقاط ضعف و نقاط قوت طرح بررسی و ارزیابی گردید.منابع موجود و بالقوه ارزیابی و یک سری اهداف در کوتاه مدت،میان مدت و دراز مدت مشخص و نهایتا یک الگوی مناسب از طرح توسعه گردشگری روستایی تدوین و اجرا شد.

بدین صورت که در ابتدا محل هایی برای ساخت اقامتگاه های ساده و سنتی شناسیایی شد که با مدیریت مردم روستا اداره می گردید.این منازل به شیوه سنتی شناسایی شد که با مدیریت مردم روستا اداره می گردید.این نازل به شیوه سنتی و با مواد و مصالح بومی منطقه ساخته می شدند که آرامش خاصی را برای گروه های گردشگران فراهم می کرد.بر اساس این طرح،مدیریت کلیه این واحدهای اقامتی که اردوگاه نامیده می شود،بر عهده مردممحلی بود.به پیشنهاد طرح،تعاونی سازماندهی شد که مسئول اداره این اقامتگاهها و تقسیم بین اهالی محلی بود.غذاهایی که در اینجا به گردشگران ارائه می شود،سنتی و محلی است.بازاریابی و تبلیغات بر اساس واقعیات و توصیف روشن و صریح از روستاها و جاذبه های محلی آن صورت می گیرد.با انتخاب جنوب (کاسامانس)در سنگال به عنوان بهترین مورد،ساخت اردوگاهها شروع شد.در این منطقه مسافت ها کوتاه،محیط زیبا و آب و هوا و شرایط اقلیمی مطلوب است.

این طرح از سوی دولت های محلی و منطقه ای،آژانس های مسافرتی و تشکل های غیر دولتی به خوبی حمایت می شد.کلاس های آموزشی ضمن خدمت،سمینارها و کارگاه های آموزشی و آشنا سازی مردم محلی درباره آشنایی با گردشگری توسط هماهنگ کننده طرح برگزار شد که طی آن مردم محلی از منافع و معایب گردشگری آشنا می شدند.این طرح در ابتدا برای چهار روستا به اجرا درآمد و هر چند که در ابتدا مشکلاتی از جمله خشک سالی به وجود آمد،اما بعدها به طور معجزه آسایی بهبود یافت.

ادامه دارد…

About Author