6 اردیبهشت 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

گردشگری روستایی (7)

اصولی از مجموعه قوانین مذکور در 6 محور به شرح زیر آمده است:

  • کمک صنعت گردشگری به فهم و احترام متقابل میان مردم و جامعه :

فهم و ارتقای ارزش های اخلاقی که میان نوع بشر مشترک است از یک سو و نگرشی همراه با تساهل،شکیبایی و احترام به باورهای دینی،اخلاقی و فلسفی متکثر از سوی دیگر اساس و اعتبار گردشگری مسئولیت پذیر است.متصدیان توسعه گردشگری و همین طور گردشگران باید عرف ها و سنت های اجتماعی و فرهنگی همه مردم از جمله اقلیت ها و مردم بومی را مراعات کنند و ارزش های آن ها را به رسمیت بشناسند.

از طرفی فعایت های توریستی باید با ویژگی ها و سنت های مناطق و کشورهای میزبان و با قوانین،عرف و آداب و رسوم آن ها سازگار باشد.

همچنین یادآور می شود جوامع میزبان و متخصصین محلی آن باید با موضوعات گردشگری جهانی آشنا باشند و به گردشگرانی بازدید کننده از محل که به دنبال کسب اطلاعاتی درباره ی سبک زندگی،ذائقهی و انتظارات آن ها هستند،احترام بگذارند.تعلیم و تربیعت و آموزش محلی ها به خوش آمد گویی مهمان نوازانه کمک می کند.در این طرح یادآور می شود که وظیفه ی مقامات دولتی است که وسیله حفاظت از گردشگران،بازدیدکنندگان و متعلقات آن ها را هم فراهم کنند.آن ها باید به ایمنی گردشگران خارجی که ناشی از حساسیت ویژه ی آن هاست توجه خاصی مبذول دارند.همچنین مقامات دولتی باید نسبت به تسهیل عرضه ابزار ویژه ی اطلاعات رسانی،پیشگیری،ایمنی،بیمه و کمک رسانی هماهنگ با نیاز گردشگران اقدام نمایند.

همان طور که بر اساس قوانین خاص ملی،نابودی تعملی تسهیلات گردشگری یا کلیت میراث طبیعی و فرهنگی به طور جدی محکوم و مجازات می شود،هرگونه برخورد،حمله،آدم ربایی یا تهدید علیه گردشگران یا کارمندان صنعت گردشگری هم باید محکوم و مجازات شود.

در این ماده آمده است که هنگام سفر،گردشگران و بازدیدکنندگان نباید هیچ فعالیت مجرمانه یا فعالیتی که از نظیر کشور میزبان جرم محسوب می شود مرتکب شوند،آن ها باید از هر نوع رفتاری که نزد ساکنان محلی برخورنده(آزاردهنده) تعبیر می شود و ممکن است به محیط محلی آسیب برساند اجتناب کنند.آن ها باید از هرگونه معامله غیرقانونی دارو،آنتیک،گونه های محافظت شده،محصولات و موادی که در قوانین ملی قدغن شده است؛خودداری کنند.از طرفی گردشگران و بازدیدکنندگان موظف اند حتی قبل از عزیمت با ویژگی های کشوری که قصد سفر به آن را دارند آشنا شوند.

آن ها باید از خطرات موجود که سلامت و امنیت هر سفر خارج از محیط همیشگی شان را تهدید می کند آگاه باشند و به نحوی رفتار نمایند که این مخاطرات را کاهش دهند.

ادامه دارد…

گردشگری روستایی (8)

 

About Author