3 مرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

گردشگری روستایی (14)

مشکلات عمده طرح عبارت اند از :

خشکسالی در اولین سال که به موجب آن،مردم روستاها مهاجرت کردند و با کمبود نیروی انسانی مواجه شدند.

مشکل دوم ،آگاه سازی مردم محلی و بدبینی مسئولان محلی نسبت به طرح بود. برخی مقامات محلی به توریسم انبوه عادت کرده بودند.به همین دلیل،از میزان محدود سرمایه گذاری انتقاد می کردند،از مسائل و مشکلات روستاها می ترسیدند و باور نمی کردند که گردشگران در خانه های ساده محلی اقامت کنند.همچنین خواهان ساختن خانه های مجلل اقامتگاه های مدرن بودند.پس از تلاش و گفت و گوهای زیاد با مقامات و بزرگان قبیله ای این مشکل نیز برطرف شد.

مکان های انتخاب شده،عمدتا از مسیرهای توریستی دور بودند و دسترسی به منازل محلی فقط از طریق کوره راه ها و قایق میسر بود که باید مشکلات زیادی را تحمل می کردند.کار پذیرایی و خدمات رسانی بر عهده جوانان روستایی بود و هیئت مدیره بر کار سه واحد اجرایی که در هر واحد دو نفر مشغول فعالیت بودند،نظارت می کرد.این واحدها به طور مرتب مسئول تهیه غذا،منزل و سرگرمی گرردشگران هستند.حق الزحمه این افراد با توافق تمامی واحدها تعیین و پرداخت می شود و نحوه دریافت مزد کارکنان بعد از اتمام دیدار هر گروه گردشگر و متناسب با تعداد افراد گردشگر است.منافعی که به تعاونی ها تعلق می گیرد توسط هیئت مدیره منتخب از اعضای روستا توزیع می گردد که صرف ایجاد امکانات و تسهیلات محلی می شود.

طرح گردشگری روستایی ( کاسامانس ) با استقبال شدید گردشگران روبرو شد.گردشگران بر اساس برنامه های سفر به مدت یک روز یا بیشتر در این اردوگاه ها اقامت می کنند.همچنین برخی آزانس ها تورهای چند روزه ای برای این مقصد تداوم می بینند.به منظور پرهیز از اشباع این اردوگاه ها و روستاها ظرفیت های پذیرش و محدودیت هایی برای به وجود نیامدن مشکلات زیست محیطی و اجتماعی در نظر گرفته شده است.این اردوگاه ها در روستاهایی مستقر هستند که حداقل 1000 نفر جمعیت داشته باشند و تعداد تخت ها در هر اردوگاه به 20 تا 30 تخت می رسد.در صورتی که تسهیلات بیشتری مورد نیاز باشدفاردوگاه ها موجود گسترش داده نمی شوند.بلکه اردوگاههای جدید دیگری در منطقه ساخته می شود.تا اوایل سال1990،تعداد زیادی اردوگاه در این منطقه ساخته شد که در نقاط مختلف در شمال و جنوب رودخانه و 2 اردوگاه در ساحل،ایجاد شدند.موفقیت این اردوگاه ها منجر به سرمایه گذاری بخش خصوصی شده است.به طوری که چندین تاجر با توجه به سهولت ساخت و بازگشت سریع سرمایه اقدام به ساخت اردوگاه های خصوصی کرده اند.

ادامه دارد…

گردشگری روستایی (15)

About Author