27 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

کود دهی در زمستان

1- عمدتا کشاورزان برای کوددهی در فصل زمستان به سراغ کودهای دامی می روند.

یکی از دلایل این انتخاب، ایجاد گرما در محیط ریشه است،برخی از کودهای دامی را کودهای گرم می نامند چرا که سرعت تجزیه بالایی داشته و در نتیجه محیط اطراف ریشه را گرم می کنند. برای مثال می توان به کود گوسفندی و گاوی اشاره نمود.

در نتیجه با انتخاب این کود شما ریشه و طوقه را از سرما محافظت خواهید نمود.

2- در زمان کوددهی در فصل زمستان، محلول پاشی را نباید فراموش نمود. این عمل به شدت بر روی عمل گرده افشانی در فصل بهار و در نتیجه باروری نهایی تاثیر خواهد گذاشت. در اواخر زمستان که جوانه ها بر روی درختان نمایان می گردند، حتما باید محلول پاشی با عناصر مغذی را انجام دهید.

کوددهی در فصل زمستان هم برای بقای جوانه و هم برای گرده افشانی در فصل گرما بسیار مهم است.

3- در کوددهی در فصل زمستان، استفاده از کود آهن در چالکود فراموش نشود. این عنصر باعث افزایش کلروفیل در برگ ها و در نتیجه افزایش قدرت فتوسنتز گیاه در بهار خواهد شد. برای این منظور می توان از کود کلات آهن استفاده نمود.

4- کود کلاته مس به صورت محلول پاشی و یا استفاده در آب آبیاری نیز از جمله مواردی است که باید در کوددهی در فصل زمستان مورد استفاده قرار گیرد.

مس، نه تنها منجر به افزایش کلروفیل در گیاه شده بلکه مقاومت گیاه به آفات و بیماری ها را افزایش خواهد داد.

در فصل زمستان مرطوب شدن هوا از یک سود و کاهش فعالیت گیاه از سویی دیگر، بستر را برای حمله بیماری ها فراهم خواهد نمود.

در نتیجه یکی از بهترین انواع کود برای فصل زمستان استفاده از انواع کودهای مس است.

About Author