3 مرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

کنترل آفات گندم (4)

امروزه روستاییان برخی از مناطق کشور،قطعاتی از تخته یا کرباس را در مزرعه قرار می دهند تا سن ها برای استراحت شبانه در زیر آن جمع شوند و سپس به جمع آوری و نابودی آنها اقدام می نمایند.

گندمکاران برخی از مناطق سلسله جبال زاگرس در زمان خرمنکوبی به جمع آوری و نابودی سوسک سیاه گندم از زیر کلش گندم اقدام می نمایند.هرچند انجام این کار،وقت گیر و مشکل است،ولی در کاهش جمعیت این آفت بسیار موثر می باشد.

از قدیم الایام،جمع آوری ملخ در بسیاری از مناطق روستایی ایران رواج داشته است.برخی از روستاییان ایرانی از ملخ های جمع آوری شده تغذیه می نموده اند.

ریچاردز در پژوهش خود راجع به دانش بومی کشاورزان قبیله اروبا در جنوب کشور نیجریه متوجه گردید که آنها از ملخ دریایی تغذیه می کنندو ملخ برای زنان و کودکان فقیر آن قبیله به عنوان یک غذا و کالای قابل فروش،اهمیت فراوانی دارد.

امروزه،جمع آوری و استفاده از حشرات به گونه ای مور توجه قرار گرفته که در برخی از کشورهای جهان،انجمنهای موسوم  به انجمن حشره خواران تشکیل گردیده و در روزهای معینی از سال گرد هم می آیند و حشراتی مانند سوسک،ملخ،مگس و نظایر آن را می خورند.

در زمانهای گذشته،خوردن حشرات ویژه قشر فقیر شمال کشور تایلند به شمار می آمد؛ولی در حال حاضر،این خوراک در رستورانهای این کشور از گرانترین غذاها به شمار می رود.پس از درخواستهای مکرر مردم ژاپن و تایلند،موسسه تحقیقات کشاورزی کشور تایلند به تولید کنسرو حشرات پرداخت.کنسرو حشرات در چند نوع مختلف تولید می شود و کنسرو ملخ،کرم ابریشم،تخم مورچه و کنسرو مخلوط حشرات بسیار پر فروش هستند.موسسه تحقیقات کشاورزی کشور تایلند،روزانه از انواع حشرات در حدود 60 کیلوگرم کنسرو تولید می کند و روستاییان با شکار حشرات،ماهانه 250 دلار به دست می آورند.

5_تله گذاری

بومیان از قدیم الایام ،روش و ابزارهای مختلفی برای به دام انداختن و کنترل آفات غیر حشره ای (حیوانات وحشی،جوندگان و پرندگان)و آفات حشره ای خسارت زا به کار می برده اند.تله های فلزی،سنگی و یا چوبی،انواعی از تله های مورد استفاده بومیان برای کنترل آفات غیر حشره ای مزارع و باغات بوده است.

ادامه دارد…

کنترل آفات گندم (5)

About Author