27 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

کنترل آفات گندم (2)

کنترل فیزیکی

کنترل فیزیکی از اولین روشهایی است که توسط بشر به منظور دفع و یا کنترل آفات گیاهی مورد استفاده قرار گرفته است.پوشاندن،راه بندی،خاک ورزی،جمع آوری آفات،تله گذاری و ترساندن از روشهای سنتی کنترل فیزیکی آفات به شمار می روند که از گذشته های بسیار دور رایج بوده اند.در سالهای گذشته،کشاورزان به دلیل کوچکی قطعات و دسترسی به نیروی کار فراوان خانوداگی به راحتی از روشهای کنترل فیزیکی آفات بهره می گرفتند.در این بخش،برخی از روشهای کنترل فیزیکی آفات حشره ای و غیر حشره ای مزارع گندم تشریح می گردد.

1_پوشاندن

از قدیم الایام،بومیان دریافتند که چگونه قسمتهای مختلف محصول خود را در مراحل مختلف کاشت،داشت،برداشت و انبار داری از حمله آفات محفوظ نگهدارند.به عنوان مثال در روستاهای کوهستانی گیلان و مازندران به منظور کاهش خسارت باد،باران،پرندگان و خوک های وحشی،گندمهای درو شده را به طرز خاصی بر روی ستونهای چوبی سقف داری می چینند که (تلار)نامیده می شود.به این عمل در اصطلاح (کوپا کردن)می گویند.پس از کوپاچینی،کوپا را با شاخ و برگ درختان و یا مقداری کاه و کلش می پوشانند.

در برخی از مناطق هیمالیا واقع در کشور هندوستان،محصولات اصلی مانند گندم و جو را از طریق ریشه کنی (به همراه ریشه)برداشت می کنند.به این صورت که یک روز قبل از برداشت،خاک را با انجام یک آبیاری سبک،نرم می کنند.افراد دروگر ،دسته های ریشه کن شده محصول را به پاهای خود می زنند تا خاکهای همراه ریشه،تکانده شود.سپس، محصول برداشت شده به هم گره زده می شوند و به طرز خاصی (که خوشه های ردیف پایینی توسط ریشه های توده های فوقانی پوشانیده شوند) بر روی هم انباشته می گردند.دلیل اصلی پوشاندن خوشه های گندم،مصون نگهداشتن آنها از خطر هجوم پرندگان می باشد.

2_راه بندی

در برخی از مناطق کشور ایران،گونه های خاصی از گیاهان مانند زرشک،تمشک و نظایر آن را در اطراف مزرعه به صورت پرچین و یا حصار می کارند تا از ورود حیوانات اهلی و حیوانات وحشی (مانند خوک،گراز و غیره) به مزرعه جلوگیری شود.

از قدیم الایام در برخی از مناطق جهان،بومیان برای ممانعت از ورود حیوانات به مزارع کشاورزی به حفر کانالهایی در اطراف مزارع خود اقدام می نمودند.به عنوان مثال در عصر ودای مقدس،کشاورزان هندی مزارع غله خود را با حفر کانال و تله گذاری از خطر هجوم حیوانات وحشی در امان نگه می داشتند.

ادامه دارد…

کنترل آفات گندم (3)

About Author