3 اردیبهشت 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

کلام رهبری

من اهل دوست داشتنم!

تواهل کجایی !؟☺️

من به آینده خییییلی امیدوارم،

مث طلوع خورشید، مثل آدینه ی امید،

توهم میتوانی مثل خورشید، مث باران،

مثل فتح قله های پیش رو سرشار عزم و اراده و بخشندگی و حرکت باشی..

مهربان باش و صبور، اما محکم و نه متشابه!

اینجا مملکت ولی عصر عج الله تعالی فرجه است؛ 🌳🌷🌳

About Author

مطالبی که شاید برای شما جالب باشد