3 اردیبهشت 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

کشاورزی هوشمند

تجهیزات کشاورزی هوشمند برای تولید محصول

در شیوه ی سنتی،جهت تحلیل وضعیت خاک از تکنیک های سنتی نمونه برداری استفاده می شود.در این تکنیک ها،به ازای هر چند هزار متر مربع،نمونه ای از خاک تهیه شده و جهت بررسی مواد موجود در آن به آزمایشگاه ارسال می شود.اما حسگرهای مدرن کار را برای کشاورزان ساده کرده اند و دقت نمونه برداری را از چندین هزار متر مربع به چند سانتی متر مربع افزایش داده اند.حسگرهای کشاورزی یا درون خاک نصب می شوند یا روی وسائلی همچون ماشین آلات کشاوزری،پهپادها و ماهوارهها قرار می گیرند.

یکی از رایج ترین حسگرها،حسگرهای چند طیفی هستند که می توانند با توجه به طیف نوری بازتاب داده شده توسط گیاهان،وضعیت رشد آن ها را تعیین می کنند.همانگونه که گفته شد،این حسگرها روی ابزارهایی نظیر پهپاد ها یا ماهواره ها نصب می شوند تا میزان رشد تک تک گیاهان تشخیص داده شود.شرکت آمریکایی PLANET LABS از اطلاعات ماهواره ای جمع آوری شده استفاده می کند تا مزارع را به صورت منظم و در بازه ی زمانی مشخص مورد بررسی قرار دهد.با وجود این که ماهواره ها به طور منظم اطلاعات را جمع آوری می کنند؛اما این پهپادها هستند که می توانند از فاصله ای نزدیک تر مزارع را برسی کنند و اطلاعات دقیق تری را در اختیار کشاورزان قرار دهند.

در یک نوآوری دیگر،شرکت MAVRX قراردادی را با شرکت های مالک هواپیمای سبک غیر نظامی به امضا رسانده و حسگرهای خود را روی این هواپیمای کوچک نصب کرده است.این شرکت،داده های جمع آوری شده از حسگرهای هوایی را با داده های ماهواره ای جمع آوری می کند.این کار به MAVRX اجازه می دهد مساحت های گسترده ای را با دقت 20 سانتی متر مربع تحت بررسی قرار دهد.داده های جمع آوری شده،علاوه بر وضعیت رشد گیاهان،مواردی مانند تراکم گیاهان ناخواسته و میزان خشکی زمین را شامل می شوند.

ماشین آلات کشاورزی هوشمند،از این داده هایی جمع اوری شده استفاده می کنند تا فرایندهایی مانند برداشت محصول،سم پاشی و چیدن گیاهان ناخواسته را با دقت فوق العاده ای انجام دهند.برای مثال،با کمک نقشه های تهیه شده از میزان رشد گیاهان در بخش های مختلف زمین،یک تراکتور هوشمند می تواند تنها گیاهان آماده ی مصرف را برداشت کند و گیاهان نارس تا زمان آماده شدن برداشت نخواهند شد.تراکتورهایی که به حسگرهای اختصاصی مجهز هستند،حتی دقت بیشتری دارند؛کشاورزان هلندی با کمک این حسگرها محصولاتی مانند سیب زمینی را به صورت تک تک مورد بررسی قرار می دهند و در هر مرحله تنها آن هایی که مناسب برداشت هستند را از دل زمین خارج می کنند.

 

About Author

مطالبی که شاید برای شما جالب باشد