10 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

کشاورزان در فرآیند تحقیقات و مطالعات شرکت داده می‌شوند

مدیرعامل موسسه جهاد نصر گفت: کشاورزان برای اولین بار در کشور به صورت مستقیم در فرآیند تحقیقات و مطالعات شرکت داده می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا عظیمی، رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل مؤسسه جهاد نصر گفت: مؤسسه جهاد نصر در زمینه اجرای پروژه‌های بزرگ زیر ساختی بخش کشاورزی فعالیت می‌کند و در ۳۸ سال فعالیت خود بسیاری از پروژه‌های کشور را اجرا کرده است.

وی افزود: یکی از پروژه‌های مهم و ویژه مؤسسه، پروژه ۵۵۰ هزار هکتاری آبرسانی به خوزستان و ایلام است که فاز اول آن با موفقیت به اتمام رسیده و جهش تولیدی و اقتصادی برای کشور داشته است و طبق گزارشات واصله عملکرد تولید از ۱.۵ تن در اراضی اجرا نشده به ۵ تن در اراضی اجرا شده ارتقا پیدا کرده است.

عظیمی تصریح کرد: در سال جدید و بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری (جهش تولید با مشارکت مردمی)، ما برای اولین بار در کشور کشاورزان را به صورت مستقیم در فرآیند تحقیقات و مطالعات شرکت دادیم. تاکنون بحث مطالعات اجتماعی اجرایی شده و دخالت ما در حد رفع معارض و توجیه کشاورزان برای طرح بوده است.

مدیر عامل مؤسسه جهاد نصر ادامه داد: مشارکت کشاورزان در پیشبرد طرح‌ها باعث تحول و سرعت بخشیدن به امور می‌شود. همراهی کشاورزان از ابتدای طرح باعث ایجاد انگیزه در اجرای طرح شده، ضمن اینکه عدم مطابقت طرح‌ها با خواسته‌های کشاورزان، هزینه‌های اجرا را افزایش می‌دهد و در بهره برداری دچار مشکل خواهیم شد.

About Author