23 تیر 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

شناخت کرم سیب…

🐛کرم سیب …

🐛کرم سیب یک آفت بسیار مهم و جهانی است که در کشور ایران و در تمامی نقاطی که درخت سیب کشت شده قابل مشاهده می باشد. در صورت وجود شرایط مساعد جهت رشد و بقا، این آفت تا 90% محصولات را از بین می برد. از نظر شدت خسارت این آفت به گیاهان مختلف در درجه اول🍏 سیب و سپس درختان گلابی و به می باشند.
☑️علاوه بر سیب🍏 میزبان های دیگری نیز دارد که به آنها حمله نموده و ایجاد خسارت می نماید، از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره نمود:

🔹گلابی
🔹 به
🔹 زردآلو
🔹 خرمالو
🔹 گردو
🔹 گوجه
🔹 آلو
🔹 آلبالو
🔹 بادام
🔹 انار

❇️ مرفولوژی کرم🐛 سیب:
🔸 کرم سیب جز حشرات با دگردیسی کامل است و سیکل زندگی آن شامل مراحل زیر می باشد:
🔸 تخم
🔸 لارو
🔸 شفیره
🔸 حشره بالغ

حشره کامل این آفت شب پره ای به طول حدود 4 سانتی متر و عرض 2_1/5 سانتی متر است. بال های جلویی حشره ذوزنقه ای شکل و به رنگ خاکستری می باشند و روی آن ها3 نوار موج دار قهوه ای رنگ وجود دارد

🐛لاروهای حشره حدود 2 سانتی متر طول دارند. رنگ لاروها ابتدا سفید رنگ با سر سیاه بوده اما رنگ لاروهای سن آخر سفید متمایل به زرد می باشد. لاروها از نوع اروسی فرم بوده و دارای 3 پای سینه ای و 1 پای کاذب می باشند.

 

🔻 سیکل زندگی کرم🐛 سیب

▪️نحوه زمستان گذرانی🐛 کرم سیب:
زمستان گذرانی این آفت به صورت لارو کامل و در داخل پیله هایی به رنگ سفید و ضخیم است. این پیله ها معمولا در زیر پوستک درختان قرار دارند.

🐛لاروهای زمستان گذران در اواخر اسفند به شفیره تبدیل می گردند. همزمان با شکوفه دهی درختان یعنی در اوایل فصل بهار لاروها به شفیره تبدیل می شوند. در پایان دوره گلدهی مرحله شفیرگی نیز به پایان رسیده و حشرات کامل ظاهر می گردند. حشرات کامل پس از ظهور شروع به تغذیه از نوش گل ها و قطرات شبنم کرده و سپس تخم گذاری می کنند. تخم گذاری حشره کامل به صورت انفرادی یا در دسته های دو تا سه تایی انجام می گردد. اندازه تخم ها بسیار کوچک بوده و رنگ آن ها شیری می باشد.

☑️ این افت در شرایط مناسب تا 5 نسل و درشرایط معمول 3 تا 4 نسل در سال دارد

🔻 محل تخم گذاری حشرات کامل بر روی قسمت های مختلف گیاه صورت می گیرد، مانند:

▪️برگ های مجاور میوه و سرشاخه ها
▪️ کاسبرگ ها
▪️نهنج

☑️تخم ها در فصل بهار پس از مدت زمان 20 تا 25 روز تفریخ می شوند. لاروها پس از خروج از تخم تغذیه مختصری از برگ ها دارند و طی48 ساعت خود را به میوه می رسانند. لارو های نسل اول از محل اتصال دم به میوه وارد می شوند و تعدادی از آن ها روی برگ ها سرگردان بوده و میمیرند. لاروهای نسل بعدی این آفت از تمام نقاط میوه قادرند وارد میوه شوند. تمام مرحله ی لاروی کرم سیب در داخل میوه سپری می شود. و در حقیقت این لاروها هستند که خسارت اصلی را به میوه درختان وارد می کنند. آن ها از پریکارب میوه تغذیه کرده و به سمت تخم میوه پیش می روند و از آن تغذیه می کنند.

🔻 لارو کرم سیب دارای دو نوع رفتار می باشد:
🔸 چوبخواری ( فاقد دیاپوز اجباری )
🔸 میوه‌خواری ( دارای دیاپوز اجباری )

✔️رفتار چوبخواری:
دوران چوب خواری روی سیب و گلابی انجام می گیرد و در اوایل فصل ( نسل بهاره ) مشاهده می شود. برخی از لاروها تا آخر فصل این رفتار را ادامه می‌دهند. پروانه‌های خارج شده از لاروهای زمستان گذران قسمت اعظم تخم های خودرا در شکاف‌های تنه و شاخه‌ها می‌گذارند ولاروهای حاصل از آنها شروع به چوبخواری می‌نماید. محل تغذیه، عمق پوست و ناحیه کامبیوم است. البته تعدادی از تخم ها در طول بهار روی میوه‌ها نیز گذاشته می‌شوند که لاروهای حاصل هیچگاه قادر به ادامه این شیوه زندگی نیستند.

🍏 میوه خواری:
دوران میوه خواری در درختان( به و گردو) انجام می گیرد. میوه‌خواری از اوایل تابستان آغاز می شود. در این زمان تخم ها اغلب به صورت انفرادی و گاهی 2 تا 6 تایی بر روی میوه ها و یا شکاف تنه درخت گذاشته می‌شود.

(قدوسی)
گیاهپزشک🌸

سلام و احترام،

همواره گفته شده است که گفتمان توسعه روستایی، ادب، آداب و ادبیاتی دارد؛ اولویت ها،حرکت، تجميع منابع، الگو سازی و ارزیابی های روشمند و منطقی درون زای خودش را دارد، که اگر فردی یا گروهی به ادب و ادبیات آن دست پیدا نکند همه مراحل بعدی را از دست خواهد داد؛
چه سیستم و ساختار دولتی باشد چه گروه‌ها و افراد مدعی و چه بنگاه‌های مردم نهاد در هر زمینه ای و عرصه ای و مقاصدی!
اولین مرحله از رسیدن به ادبیات و ادب روستایی، منطق و استدلال «روش» در بستر نظم اجتماعی است.
یعنی فهم درست تحول مبتنی بر راهبرد «روستایی/روستایی».

About Author