4 اردیبهشت 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

کاندیدای کشاورزان جوان

اصلا مهم نیست که اهل هیچ باند و جناحی نیستیم!
اصلا مهم نیست که مردان شجاع و نترس، همان‌ها که همه قدرت خویش را در لیست بستن بکار می‌گیرند، سراغی از امثال جناب فتحی نگیرند؛ اما، ایمان داریم، کشور عزیز و سربلند ما و مردم فهیم و
عزیز ما، درمسیر انتخاب های درست، حرکت خواهند کرد!
افق های روشنی پیش روی مااست؛
قرارگاه گام دوم انقلاب، جایگاه بلند و رفیع جوانان خلاق و مولد مااست.
ایمان داریم، تا 1410 مردم ما در مسیری گام بر می‌دارند که بعد از این، نمایندگان خویش را از مردان و جوانان موفق عرصه های سازندگی و صف انتخاب خواهند کرد و نه از ستاد و دفتر و اسم و رسم و لیست و بست!
خداوند را شاکریم که به کشاورزان جوان ما اعم از روستایی و مهاجر و شهری توفیق خدمت به میهن اسلامی و مردمان پاک سرشت مملکت ولی عصر عج الله تعالی فرجه الشریف عنایت کرد.
خداوند را شاکریم که توفیق داد بدون ذره ای هزینه برای دولت و ملت، مدل باشگاه‌های کشاورزان جوان روستایی را برای خدمت صادقانه جوانان به زادبوم خویش ، تبدیل به یک گفتمان و شبکه اجتماعی فاخر نمودیم؛
روح شهید جهادگر، طرحچی شاد که این حرکت به نام و یاد ایشان آغاز شد..

مقام معظم رهبری

هر نهادی که مردمی شد، ماندنی است؛ زیرا مردم ماندنی هستند.
ماندنی ترین چیزهای این عالم، مردمند.
اگر چیزی به سرچشمه مردم وصل شد، این دیگر تضمین شده و تمام
گردیده است.

مهدی فتحی مقدم.
تهران ری شمیرانات کد 6497

About Author

مطالبی که شاید برای شما جالب باشد