3 مرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

کاشت درخت نقش موثری در ذخیره‌سازی آب دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا بهراملو در همایش روز درخت کاری با اشاره به اینکه توجه به منابع طبیعی به دلیل اثربخشی در تولید و محیط زیست از ضروریات است اظهار کرد: امنیت غذایی با حفظ دو رکن اساسی تولید یعنی آب و خاک محقق می‌شود.

وی با بیان اینکه تولید در عرصه‌های زراعی و منابع طبیعی انجام می‌پذیرد افزود: با توجه به تدوین نقشه راه کشاورزی استان میزان تولیدات کشاورزی استان در افق ۱۴۰۴ به ۵.۵ تا ۶ میلیون تن می‌رسد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با بیان اینکه ۲۹ درصد از خاک‌های کشور حاصلخیز است تصریح کرد: تنها ۶ درصد از اراضی کشور، خاک حاصلخیز کلاس یک و ۲۳ درصد خاک حاصلخیز کلاس ۲ است.

وی تاکید کرد: از همین رو حفظ خاک حاصلخیز به منظور حفظ امنیت غذایی و افزایش تولید باید در دستور کار باشد اگرچه تغییر کاربری مجاز نیز در برنامه وجود دارد.

بهراملو در ادامه مساحت استان را یک میلیون و ۹۵۰ هزار هکتار دانست و خاطرنشان کرد: یک میلیون هکتار از این میزان، اراضی زراعی و باغی است که ۲۶۰ هزار هکتار آن آبی و ۴۴۰ هزار هکتار اراضی دیم است.

وی در بخش دیگر با اشاره به اینکه کشت یک میلیارد درخت در کشور طی چهار سال اقدام بزرگی در حوزه ذخیره‌سازی آب است گفت: درخت کاری هدررفت آب نیست بلکه ذخیره آب محسوب می‌شود و جلوگیری از فرسایش را به دنبال دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان بیان کرد: نهضت مردمی کاشت درخت از اقدامات مؤثر حفظ خاک به شمار می‌رود که سهم استان همدان کاشت ۱۲ میلیون اصله درخت است.

وی با تاکید بر اینکه در راستای ارتقای بهره‌وری اقدامات درخوری صورت گرفته است یادآور شد: طرح هر روستا یک دامداری یکی از راهکارهای تقویت روستاهای تولیدمحور است و هدف این طرح ایجاد روستاهای مولد خواهد بود.

بهراملو در بخش دیگر با بیان اینکه در حوزه جوجه‌ریزی نیز با هم‌افزایی و تعامل سازنده نسبت به سال پیش میزان قابل توجهی رشد داشتیم به طوری که در تولید مرغ به خودکفایی رسیدم افزود: امیدواریم در حوزه گوشت قرمز نیز به خودکفایی برسیم.

وی در بخش پایانی سخنانش به اتمام رفع تداخلات اراضی کشاورزی تا پایان سال اشاره کرد و گفت: طی سال جاری سه برابر هفت سال ابتدای طرح رفع تداخل انجام شده و هم اکنون این رقم ۹۸۲ پلاک در استان است.

About Author