27 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

کاشت درخت سنجد

دوشنبه عصر در خدمت جناب مهندس شادفر بودیم

کارگاه آموزشی ترویجی کشت درخت سنجد! این معجزه مانوس طبیعت! کارگاه فوق العاده موثر و ارزشمندی بود و جناب مهندس در نهایت تواضع و فروتنی، ماحصل 3 دهه مطالعه و پژوهش و کندوکاو محلی، منطقه ای و بین المللی خویش را در اختیار کشاورزان جوان قرار دادند.

 استاد در کاشت و داشت و برداشت این محصولی که 17 نوع بهره وری ملی و جهانی دارد، تخصص علمی/عملیاتی دارند،

و از حیث یاد دهی، کارگاه‌های ایشان از جامعیت بسیار اثر بخشی بر خوردار است.

معمولا و همیشه البته، کانون در این کانال گزارش فعالیت های میدانی را بازتاب نمی دهد، چه کارهایی که کانون منحصرا برگذار می کند و چه فعاليت هایی که اعضای محترم پیشنهاد می دهند.

اما این اتفاق مهم و ارزشمند که می تواند با گسترش و توسعه کاشت درختان سنجد در طبیعت، اتفاقات خوبی را رقم بزند، لازم بود جهت همراهی بیشتر عزیزان، اعلام شود.

About Author