10 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

ضرورت کار تشکیلاتی

رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مد ظله العالی درباره ضرورت فعالیت تشکیلاتی می فرمایند :

  تشکیلات یکی از فرایض هر گروه مردمی است که یک هدفی را دنبال می کنند.

تشکیلات یعنی نظم ، یعنی تقسیم وظائف ، یعنی ارتباط و اتصال و زنجیره ای کار کردن ؛ این معنای تشکیلات است.

این چیزی است که نه فقط بد نیست؛ بلکه یک چیز خوب و بلکه یک چیز ضروری است.

هیچ کاری در دنیا بدون تشکیلات پیش نمی رود. انقلاب اسلامی ایران هم بدون تشکیلات پیش نرفت و پیروز نشد.

طبیعی است که اساس کار تشکیلات است. شکی نیست که تا تشکیلاتی نباشد ، هیچ چیزی بر اساس آن نمی شود بنا کرد؛

لیکن در ایجاد تشکیلات نباید خیلی معطل ماند.

بدون سازماندهی ، بدون تشکیلات ، مدیریت امکان ندارد و کار هم پیش نمی رود.

بنده معتقد به نظم سازمانی هستم ؛ اما معتقدم که این نظم سازمانی نباید ما را از هویت خودمان خارج کند.

About Author