10 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

برگزاری کارگاه ترویجی پایش محلی نیازهای آموزشی زنان روستایی

بانوان روستایی و عشایری نقش اساسی در توسعه کشاورزی و امنیت غذایی دارند

بانوان روستایی و عشایری و مشارکت آنان در توسعه کشاورزی و افزایش امنیت غذایی نشان دهنده نقش اساسی آنان است بطوریکه اهداف توسعه پایدار با زندگی زنان روستایی و عشایری، پیوند محکمی دارد.

اولین همایش سال ۱۴۰۳ با موضوع :
برگزاری اولین کارگاه ترویجی پایش محلی نیازهای آموزشی زنان روستایی براساس الگوی رهیافت های ترویجی مشارکت های مردمی در جهت توانمندسازی و توسعه بهره وری.

با حضور جمعی از زنان روستایی شهرستان چناران

با هدف : توانمند سازی زنان روستایی و بالفعل ساختن ظرفیت‌های مردمی به منظور وسعت بخشی به حضور و مشارکت همه جانبه زنان روستایی برگزار گردید .

در این همایش زنان روستایی به ایراد سخن در خصوص پتانسیل و ظرفیت های موجود در روستا با ارائه پیشنهاداتی در زمینه پیشبرد اهداف طرح تکام و همچنین توانمند سازی مردم روستا و بهره مندی حداکثری از ظرفیت روستا پرداختند …

 زمان : ۱۴۰۳/۱/۱۹

 مکان برگزاری : جبهه فرهنگی/ اجتماعی انقلاب اسلامی

ذیل طرح تکام‌( توانمند سازی و کارآفرینی مردم پایه)
کانون بانوان کارآفرین و اشتغال خانوار “خورشیدباران”
باشگاه کشاورزان جوان شهرستان چناران
کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

About Author