27 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

کاربردهای مختلف گندم

بهداشت و درمان

در کتب مقدس و متون قدیم کشور هندوستان از ارقام مختلف گندم،کاربدهای مختلف آن ارقام بویژه از خواص دارویی و کاربردهای طبی ارقام مختلف گندم سخن به میان آمده است.

خارش یکی از عارضه های پوستی شایع در فصول بارانی در ناحیه کانکر کشور هندوستان می باشد.

حکیمان محلی با تکیه بر طب سنتی برای درمان این عارضه  از سبوس گندم بهره می گیرند.سبوس گندم را در آب جوشانده و آن را بر روی قسمت مورد نظر می مالند.برخی از حکیمان محلی برای درمان عارضه مذکور از دانه های کوفته اسغناج استفاده می کنند.آنها دانه های کوفته اسفناج را با مقدار کافی آب مخلوط کرده تا به صورت خمیر آبکی در آید و بعد خمیر حاصله را بر روی قسمت مبتلا به خارش قرار می دهند.

کشاورزان بومی برخی از مناطق جهان در زمینه کاربردهای دارویی اجزای مختلف اکوسیستم گندم از جمله خاک،حشرات مزارع گندم و علفهای هرز آن آشنایی دارند.آنها از برخی علفهای هرز مزارع گندم خود به عنوان غذا و یا به عنوان دارو برای پیشگیری و یا درمان برخی از امراض بهره می گیرند.

در ناحیه چهاتیسگار کشور هندوستان،علف دانه قناری از علفهای غالب مزارع گندم به شمار می آید.متخصصان اصلاح نباتات در رقابت شدید با علف هرز دانه قناری،در صدد کنترل آن هستند؛لذا گاهی حتی علف کش بسیار قوی برای کنترل این علف توصیه نموده اند که پیامدهای منفی زیادی برای کشاورزان و یا محیط زیست در برداشته است.

کشاورزان ناحیه مذکور،دیدگاه متفاوتی راجع به علف هرز دانه قناری دارند.کشاورزان،این علف را از مواهب طبیعت می پندارند و از آن برای تهیه برخی از داروهای گیاهی استفاده می کنند.کشاورزان،اصراری بر استفاده از سموم شیمیایی برای کنترل این علف ندارند و در عوض،به شیوه دستی آن را وجین می کنند و از سطح مزرعه گردآوری می نمایند.پس از گردآوری علفهای وجین شده از انها به منظور مختلف از جمله ساخت داروهای گیاهی استفاده می کنند.

برخی از حکیمان محلی ناحیه چهاتیسگار معتقدند که چون علف دانه قناری با گندم و در شرایط مشابه می رویند و رشد می کنند.لذا در برخی ز خواص دارویی،مشابهت دارند،بر این اساس،بسیاری از حکیمان محلی آن ناحیه،عصاره تازه ای از جوانه های گندم تهیه می کنند و برای درمان بیماریهای عمومی از ان استفاده می کنند.برخی از آنها برای تسریع درمان،عصاره گیاهچه گندم و علف دانه قناری را به هم می آمیزند.

علف تازه دانه قناری را جمع آوری کرده و با استفاده از آب،نوعی خمیر آبکی تهیه می کنند.

کشاورزان مذکور بر این باورند که این خمیر داروی خوبی برای درمان ریزش مو می باشد.در ناحیه چهاتیسگار،علف دانه قناری در همه ترکیبات دارویی که برای بهداشت مو استفاده می شود کاربرد دارد.از علف دانه قناری برای ساخت داروی ضد نفخ و دفع کرم نیز استفاده می شود.برخی از کشاورزان،علف دانه قناری را سوزانده و با استعمال موضعی خاکستر آن برای درمان کچلی قارچی از آن استفاده می کنند.

در برخی از نقاط جهان،گندم  و برخی از فرآورده های آن در بهداشت و درمان دام و طیور به کار می رود.امیری اردکانی و عمادی در کتاب دانش بومی در دامپزشکی برخی از موارد کاربرد گندم و فرآورده های آن را در دامپزشکی سنتی بر شمرده اند.

ادامه دارد…

کاربردهای مختلف گندم (2)

About Author