27 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

چوب مناسب چگونه انتخاب و تشخیص داده می شود

تشخیص

در کشور ما،گونه های متفاوتی از درختان وجود دارند که تعداد زیادی از آنها ، از جنس درختان الواری هستند که فقط تعداد کمی_حدود ده نوع از آنها_به صورت صنعتی تبدیل به انوار می شوند.تنوع زیاد گونه های چوب موجب شده است که این کاده در رنگها،بافتها، و زنها و مقاومتهای گوناگون یافت شود.

درختان را می توان به سهولت از ظاهر آنها،یعنی ظاهر و شکل برگها،رنگ و شکل پوست،نوع گل،دانه یا میوه آنها تشخیص داد؛ولی هنگامی که درخت تبدیل به الوار و تخته شد،تشخیص گونه درخت مشکلتر خواهد شد، در عین حال می توان آن را از طریق رنگ الوار،بافت چوب،وزن،سختی و نرمی و بوی آن تشخیص داد.

وقتی شخص با چوب سرو کار داشته باشد،در می یابد که با بعضی از چوبها،بهتر از سایر گونه ها می توان کار کرد.برخی از آنها بر اثر سمباده زنی،سطح بسیار صاف پیدا می کنند و بعضی،مقاومت زیادی دارند و نسبت به دیگر چوبها، با ثبات تر هستند و یا ممکن است برخی از آنها نسبت به چوبهای دیگر،مقاومت بیشتری در برابر پوسیدگی داشته باشند که در نتیجه،برای نمای خارجی ساختمانها مناسبترند.

درودگر در طول زمان، قادر خواهد بود که چوبهای ریزبافت (انجیلی_شمشاد)، درشت بافت ( کاج تهران_بلند مازو) و باز بافت ( گردو_ملج ) را از یکدیگر تشخیص دهد و تفاوت بین انواع برشهای چوب ( شعاعی و مماسی ) و نیز امتداد الیاف چوب را بشناسد؛زیرا رنده کردن سطوح چوبی، معمولا در امتداد این الیاف صورت می گیرد.بنابراین در ابتدای حرفه درودگری،افراد باید چوب را از جنسی انتخاب کنند که کاهش حجم کمتری داشته باشد و باد نکند ( واکشیده نشود ).این گونه چوبها را می توان به راحتی لاک الکل زد و یا رنگ کرد.

چوبهای نرم برای کارهای کوچک  ( ساخت اسباب بازی،جعبه،قفسه،تخته رسم )،کارهای داخلی و یا خارجی ساختمان (چهارچوب در و پنجره ) و مبلمان مناسبند. یکی از چوبهای نرم فراوان،چوب درخت کاج است.این گونه از درختان در کشور ما به فراوانی یافت می شوند و گونه های این درخت،چوبهایی به رنگ روشن و بافت نزدیک به هم و مستقیمی دارند.چوبهای سختی که مدتها از آنها برای ساخت مبلمانهای ظریف و مرغوب،تهیه روکشهای زیبا و ده ها کاربرد دیگر استفاده می شده است،عبارتند از گردو،بلوط،راش،زبان گنجشک و ملج که در کشور ما موجود هستند.

 

About Author