3 مرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

پیشگیری از فرونشست زمین های کشاورزی

به گفته کارشناسان تنها راهکار نجات کشور از بحران فرونشست زمین، جایگزینی کشاورزی مدرن با کشاورزی سنتی و درنتیجه آن کاهش برداشت آب از سفره‌های زیر زمینی و همچنین مدیریت مصرف است

آب، نعمت خدادادی است که محدودشدن این منبع گرانبها جامعه و کشور را با بحران امنیت مواجه خواهد کرد . این منبع بزرگترین ضامن توسعه اقتصادی ، تمدن ، امنیت غذایی ، حفظ محیط زیست و رونق کشاورزی و صنعت کشور به شمار می‌آید و هر چند طی چند سال اخیر با تداوم سایه سنگین خشکسالی چالش‌های بسیاری در کشور ایجاد شد، اما با توجه به قرارگرفتن ایران در محدوده جغرافیایی خشک، طی قرن های متمادی خشکسالی ها و مصرف آب با مدیریت دقیق و برنامه ریزی درست واز جمله سیستم آبرسانی با حفر قنات ، از این منبع خدادادی به درستی بهره‌برداری می‌شد.

طی ۵۰سال گذشته به بهانه توسعه کشاورزی و با رشد جامعه شهر نشینی علاوه بر اینکه مدیریت سالانه گذشته منابع آبی به فراموشی سپرده شد  ،جامعه مدیریتی کشور با سد سازی‌های متعدد و فراهم کردن زمینه برداشت‌های بی رویه آب از سفره‌های زیر زمینی آب، زمینه نابودی دشت های حاصلخیز و فرونشست زمین در مناطق مختلف کشور را فراهم کرد، به گونه‌ای که پس از گذشت نیم قرن بیشتر نقاط ایران با چالش فرونشست مواجه شده است و در صورت تداوم این روند خطرهای جدی شامل تغییر در شیب ارتفاع رودخانه ها  ، کاهش نفوذ پذیری منابع آب‌های زیر زمینی و گسترش پهنه های بیابانی را به دنبال دارد.

به گفته کارشناسان تنها راهکار نجات کشور از بحران فرونشست زمین، جایگزینی کشاورزی مدرن با کشاورزی سنتی و درنتیجه آن کاهش برداشت آب از سفره های زیر زمینی و همچنین مدیریت مصرف است که این کار هم با همکاری تمامی مردم و برنامه  ریزی دقیق و کامل مدیران در همه حوزه های کشاورزی ،خانگی و صنعتی امکان‌پذیر خواهد شد.

About Author