2 تیر 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

پرورش ماهی قزل آلا (2)

3_مرحله ها و روش پرورش قزل آلا در استخرهای ذخیره آب کشاورزی

_انتخاب استخر :

بعضی از استخرهای ذخیره آب کشاورزی برای پرورش ماهی قزل آلا مناسب است..این استخرها زمانی مناسب هستند که در طول یک دوره پرورش 6_8 ماهه،شرایط اولیه پرورش قزل آلا را داشته باشند.یعنی با در نظر گرفتن مقدار آب ورودی استخر و مقدار عوض شدن شبانه روزی آن ،می توان این ماهی را پرورش داد.هر چه استخر کوچکتر و سرعت جابجا شدن آب در آن بیشتر باشد،مناسب تر است.چون در استخرهای کوچک کنترل ماهی ها از هر نظر آسانتر است.به طور کلی در انتخاب استخر باید به این نکته ها توجه شود:

به این نکته ها توجه شود:

1_استخرهای با مساحت 5000_100 متر مربع برای پرورش قزل آلا مناسب است.

2_بهتر است عمق استخر یک تا دو متر باشد ماهی ها از تابش میتقیم اشعه خورشید در امان باشند.

3_آب مورد دسترس از 5 لیتر در ثانیه کمتر نباشد.

4_نوع آب مزرعه برای پرورش مناسب باشد.

5_استخرهای سیمانی برای پرورش مناسب تر هستند.

6_اگر بین محل استخر با سرچشمه،قنات،چاه یا چشمه فاصله ای در حدود 50_30 متر باشد،چون این فاصله باعث تهویه آب قبل از ورود به استخر می شود.

آماده سازی استخر

1_استخر باید به طور کامل،لایروبی و تمیز شده و سپس با آهک ضد عفونی شود.برای این کار می توان در مقابل هر 10 متر مربع استخر،دو کیلوگرم آهک زنده را در آب حل کرد و سپس به دیواره ها و کف استخر پاشید.

2_برای جلوگیری از خارج شدن ماهی ها از استخر و جلوگیری از ورود ماهیان هرز (غیر خوراکی)به داخل آن،باید در محل ورودی و خروجی استخر،توری وصل شود.اندازه چشمه های توری باید از اندازه بچه ماهی ها کوچکتر باشد.

همچنین خروجی استخر باید طوری تنظیم شود که آب استخر از کف آن عوض شود.به علاوه همیشه در حدود 50 سانتی متر آب در استخر باقی بماند.به همین منظور می توان خروجی ساده ای برای استخر ساخت.

3_بهتر است آب ورودی از راه لوله های سوراخ دار وارد استخر شود تا مقدار اکسیژن محلول آب بالا برود.به طور کلی به هر شکلی که بتوان آب ورودی استخر را تهویه کرد،بهتر است.

4_اگز یک حوضچه چند متر مربعی برای صید در پشت استخر و در محل خروج آن ساخته شود،خیلی خوب است.چون در زمان صید،همراه با خارج شدن آب استخر می توان ماهی ها را هم از استخر خارج کرد و در حوضچه صید،جمع آوری کرد.این روش صید خیلی آان و بهداشتی است.

 

About Author