10 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

فرهنگ کتاب و کتاب خوانی

من هر زمانی که به یاد کتاب و وضع کتاب در جامعه ی خودمان می افتم قلبا غمگین و متاسف می شوم.این بخاطر آن اسیت که در کشور ما به هر دلیلی که شما نگاه کنید باید کتاب اقلا ده برابر این میزان،رواج و توسعه و حضور داشته باشد.اگر به دلیل پرچمداری تفکر اسلامی و حاکمیت اسلام به حساب بیاورید این معنا صدق میکند؛چون اسلام به کتاب و خواندن و نوشتن،خیلی اهمیت می دهد.اگر هر منصفی به بیانات نبی مکرم اسلامی و ائمه (ع) و پیشوایان اسلام نگاه کند و ببیند که اینها در چه زمانی به کتاب و کتابخوانی دعوت میکردند و فرا می خواندند.همه ی افسانه ها از ذهنش شسته خواهد شد و خواهد فهمید که دشمنان اسلام راهی جز این نداشتند که افسانه های کتاب سوزی و کتاب ستیزی را بر سر زبانها بیندازند،چون اسلام پرچمدار کتابخوانی است.

 

( بیانات مقام معظم رهبری )

About Author