10 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

وزارت جهاد کشاورزی و باشگاه کشاورزان جوان

وزارت جهاد کشاورزی با تمام قدرت از فعالیت‌های باشگاه کشاورزان جوان حمایت می‌کند.

محمد قربانی معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه مردمی سازی اقتصاد از جمله جلوه‌های فعالیت های باشگاه کشاورزان جوان است، پشتیبانی از این تشکل مردمی را از جمله دستورکارهای وزارت‌خانه در دوره جدید عنوان کرد.

وی با بیان اینکه تقویت باشگاه کشاورزان جوان منجر به تقویت و داشتن یک نسل جدید از کشاورزان می شود، تصریح کرد که بواسطه این نسل جدید می‌توان انتقال تکنولوژی، افزایش بهره وری، کاهش ضایعات، ایجاد ارزش افزوده، رشد سرمایه گذاری و … را به روش بهتری محقق کرد و عملا از شرایط کشاورزی سنتی موجود به سمت کشاورزی علم محور قدم برداشت.

وی حمایت از باشگاه کشاورزان جوان را از جمله رویکرد های وزارت جهاد کشاورزی برشمرد و تاکید کرد:

وزارت جهادکشاورزی با تمام قدرت از فعالیت های باشگاه کشاورزان جوان حمایت می کند. چرا که اگر کشاورزان جوان را حمایت نکنیم، کشاوزی ما از بین خواهد رفت و امنیت غذایی ما در آینده تهدید خواهد شد؛ چرا که هم روستاها در حال تخلیه شدن هستند و هم نسل قبلی کشاورزان در حال پیر شدن هستند.

14 نماینده استانی نقطه نظرات خود را مطرح کردند

گفتنی است در این نشست 14 تن از نمایندگان شعبات سمن باشگاه کشاورزان جوان از استان‌های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، خوزستان، کرمانشاه، همدان، اردبیل، قزوین، تهران، اصفهان، سمنان، کرمان به ارائه پیشنهادها و گزارشی از تجارب موفق خود پرداختند که در ادامه بخشی از آن را خواهید خواند.

About Author