10 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

ورزش های بومی و سنتی

مقدمه

ورزش یکی از نیازهای فردی و ضرورتی اجتماعی است و به عنوان یکی از عوامل ارزشی در جامعه مطرح است.ورزش وسیله ای است که از طریق آن می توان قابلیت های جسمی،فکری،روانی،شخصیتی و اجتماعی را شکوفا ساخت و توسعه داد.برای رسیدن به این مهم باید شیوه ای آسان و عملی که در کوتاه مدت بتواند نتیجه مطلوبی بدهد پیش بینی،بررسی و انتخاب کرد.اگر ورزش را مجموعه ای از حرکات بدانیم که به شیوه فردی و گروهی و با داشتن قوانین و مقررات و بر اساس میل و رغبت و علاقه بندی و به صورت منظم و مستمر انجام می گردد و اعتقاد داشته باشیم که در زمینه های مختلف جسمی و روحی و روانی و فکری دارای اثرات مفیدی است و کمک به رشد بدن می کندو باعث تقویت عضلات و نیروبندی بدن می شود و در حفظ سلامتی و تندرستی کلیه دستگاه های بدن نقش مهمی را ایفا می کند و باعث نشاط و شادی می گردد،باید برنامه ای سالم و مفرح برای پر کردن اوقات فراغت کلیه آحاد مردم کشور داشته باشیم تا توان کاری و روحی و جسمی آنان را افزایش دهیم.ورزش خستگی های فکری و جسمی را کاهش می دهد و روح تعاون و همکاری و همبستگی و یک دلی را تقویت می کند و اثرات آموزشی،تربیتی و پرورشی خاصی دارد.بدون شک ورزش هایی که از چنین خاصیت هایی برخوردار می باشند و این روحیه را می توانند در بین اقشار مختلف جامعه به وجود آورند،ورزش های بومی،محلی و سنتی هستند.

این گونه ورزش ها با علایق ذوقی،هنری و فرهنگی جامعه ما در ارتباط بوده و می تواند باعث گسترش و تعمیم آن در جامعه باشد و حتی با معرفی و تبلیغ می توان از مرزهای ملی گذشته و پا به عرصه بین المللی بگذارد همچون ، ورزش های گانیه یا زو ، که ریشه ی اصلی بازی بین المللی (کبدی) است و هم اکنون بین تمام کشورهای جهان رایج است و صاحب فدراسیون می باشد.

اما این ورزش ها می تواند به صورت ورزش های عمومی و ملی و با شعار ورزش به خاطر سلامتی و نشاط عمومیت پیدا کند و باتنوعی که در زمینه های مختلف دارد به تناسب هر منطقه و محل از کشور باتوجه به شرایط اقلیمی،قومی و قبیله ای با امکانات ساده و به دور از هر محدودیتی به ساده ترین روش بخش عظیمی از آحاد ملت را با شرایط سنی مختلف تحت پوشش قرار دهد.امید اینکه این مختصر، زمینه رشد و شکوفایی و تعمیم هر چه بیشتر این ورزش را در جامعه فراهم سازذ، ان شاالله…

 

About Author