10 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

واگذاری ۱۰۰ بنای تاریخی در سال ۱۴۰۳

مدیرعامل صندوق احیاء اماکن تاریخی: در سال جاری هدف‌گذاری صندوق احیاء و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی واگذاری مرمت و بهره‌برداری از ۱۰۰ بنای تاریخی در سطح کشور است که امیدواریم این هدف‌گذاری با مشارکت بخش خصوصی تا پایان سال محقق شود.

 

مدیران روستایی، جوانان و تشکل های کاملا روستایی،

اکنون که دولت در سال جهش تولید با مشارکت مردم به دنبال واسپاری بسیاری
ظرفیت های فرهنگی/ تاریخی/اقتصادی است، قبل از ورود واسطه ها و بیرونی ها به این عرصه،
تلاش کنید با فراهم سازی ابزارهای قانونی /نهادی، مسئولیت مدیریت ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی خود را بعهده بگیرید؛

می شناسیم روستاهایی را که در غفلت مدیران محلی و جوانان روستایی، دیگران آمده اند و با رانت و ارتباط،

صاحب ظرفیت های پرسود گردشگری روستاها شده اند و از مردم بعنوان کارگر و نیروهای خدماتی و… استفاده می کنند…

طبیعی است این ظرفیت های نمی توانند معطل کسی بمانند تا احیاء شوند!!!

 

About Author