27 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

نقش مشورت

مشورت

هیچ پشتوانه ای محکم تر از مشورت نیست.امام علی (ع)

اصول کافی، جلد 8 ، صفحه 20
✏️📜
یکی از ارکان بنیادی بهگشت امور مشورت و گفتگو است!
مدیریت روستا بدون مشورت، راه به جایی نمی برد!
کارگزاران مردمی و منتخبین مدیریت روستا بویژه شوراهای اسلامی بدون داشتن برنامه ای منظم و هفتگی برای گفتگو پیرامون شناخت مستمر مسائل جاری و یومیه نمی توانند موفقیتی بدست بياورند.
مهمترین کار کرد مشورت، اولویت شناسی است؛
روستا با بی شمار مسائل رو برو است اما اینکه کدام مسئله هم اکنون بایستی در دستور کار قرار گیرد، حتما بایستی با فعالین اجتماعی، فعالین فرهنگی، اقتصادی و تولیدی بویژه در اولویت شناسی و شناخت مهمترین کار روی زمین مانده گفتگو نمایند.
بستر گفتگو در روستا همواره فراهم است، این دهیار دلسوز و فعال است که بایستی با درایت و هوشمندی،
سعی نماید بین مردم و شورای روستا پیوندی منطقی برقرار نماید.
☘️
متاسفانه گاه مشاهده می شود، طمع شخصی، گفتگو ها و مشورت را دچار اختلال اجتماعی می سازد و اثربخشی آن را از بین می برد.
برای جلوگیری از آن تنها راه گروه بندی اقشار، تنظیم صنوف مبتنی بر نظام تولیدی، تنظیم گروه‌های سنی اعم از کودکان و نوجوانان و جوانان، زنان و مردان در زمینه های فرهنگی، اشتغال و کسب و کاراست، مثلا:
بررسی راهکارهای مهارت آموزی ویژه نوجوانان و گفتگو پیرامون نفش جوانان و سازمان یافتگی آنها در پیشرفت و آبادانی روستا.
بررسی روش های توسعه گیاهان دارویی،
مشورت پیرامون ظرفیت شناسی صنایع دستی و راه‌های ارتقاء آن در روستا …

https://eitaa.com/irbkj_ir/1078

About Author